Alle nyheder

07. november 2019

Nyhed

Fokus på at mindske skibes CO2-udledning

Den europæiske rederiorganisation ECSA og medlem af Europa-Parlamentet for Det Konservative Folkeparti, Pernille Weiss, inviterer i dag til debat i Europa-Parlamentet. Debatten omhandler, hvordan shippingbranchen kan bidrage til at reducere sin CO2-udledning.

Søfart og CO2-reduktion er i dag på dagsordenen i Europa-Parlamentet.

De konservatives Pernille Weiss har nemlig sammen med den europæiske rederiorganisation ECSA inviteret alle relevante parter til debat om de klimaudfordringer, der er forbundet med søfart, og hvad branchen selv kan gøre for at løse problemet.

I debatten deltager relevante personer fra både ECSA, FN’s internationale søfartsorganisation IMO, Europa-Kommissionen og medlemmer af Europa-Parlamentet med forskellige holdninger til emnet.

Danske Rederier ser frem til arrangementet.

”Forhåbentligt får vi belyst og diskuteret emnet fra mange forskellige vinkler. Dansk søfart er en stor spiller på europæisk plan og har samtidig væsentlig betydning for Danmark. Derfor glæder det mig, at der bliver sat fokus på det vigtige emne,” siger Jens Valdemar Krenchel, sekretariatschef for Danske Rederiers Bruxelles repræsentation.

Utrolig vigtig branche

Shipping står for fragten af 90 % af verdens varehandel, og er dermed en nøgleaktør indenfor international handel. Det betyder også, at shippingbranchens CO2-udledning udgør 2-3 % af verdens samlede CO2-udledning. Derfor vedtog landene i IMO i 2018, at den globale søfarts CO2-udledninger skal reduceres med minimum 50% i 2050 for herefter at blive udfaset helt - så hurtigt som muligt. Det var en beslutning, som mødte fuld opbakning fra Danske Rederier.

”Europæiske rederier har – med Danmark i front - samlet set en af de største, yngste og mest innovative flåder i verden. Derfor både kan og skal europæisk shipping gå forrest i IMO i kampen for konkret at indfri IMO’s målsætning. Shipping er en global branche, og de europæiske skibe fragter varer til og fra hele verden. Derfor er der brug for globale - ikke regionale løsninger,” siger Jens Valdemar Krenchel.


Debat i Europa-Parlamentet

Dagens debat er arrangeret af Pernille Weiss i samarbejde med ECSA.

”Europæisk søfart forbinder os i et tæt og stærkt kredsløb til resten af verden. Et kredsløb, vi kan påvirke til at være en medspiller på klimaområdet. Derfor er det vigtigt, at vi i Europa-Parlamentet bruger vores position til at sikre de rigtige løsninger, når det gælder om at komme klimaudfordringerne til livs. I den forbindelse bør vi sikre EU et stærkt ståsted i de internationale skibsfartsforhandlinger i IMO.

Europa må aldrig lukke sig om sig selv i en stræben for at løse de klimaudfordringer, der i sagens natur er globale. Derfor er jeg glad for, at så mange gode kræfter har lyst til at samles i dag for at drøfte fremtidens grønne løsninger for maritim transport,” siger Pernille Weiss, medlem af Europa-Parlamentet for Det Konservative Folkeparti.

 

FAKTABOKS:

Den europæiske shipping-branche er en markant bidragsyder til europæisk velstand. Branchen bidrager årligt med €147 mia. til EU’s BNP og beskæftiger direkte og indirekte over 2 mio. mennesker. Skibsfart er samtidig blandt verdens mest klimavenlige transportformer.