Alle nyheder

03. november 2017

Nyhed

Fremtidstjek af maritime uddannelser er i gang

De indledende øvelser til et fremtidstjek af de maritime uddannelser blev indledt i går. Det skete på en konference i Fredericia, hvor en række maritime aktører var sat i stævne af Uddannelses- og Forskningsministeriet for at drøfte fremtidens kompetencebehov.

Anne Windfeldt Trolle, direktør i Danske Rederier, talte på gårsdagens konference. Hun roser initiativet fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, der vil fungere som afsæt for et fremtidstjek af de maritime uddannelser.

 

”Det er meget positivt, at der følges op på anbefalingerne fra Vækstteamet for Det Blå Danmark og Danske Rederier om at gennemføre et fremtidstjek. Maritime kompetencer er et afgørende konkurrenceparameter i dag og ikke mindst i fremtiden. Det har andre lande selvfølgelig også set, hvis vi derfor ikke rykker hurtigt og hele tiden kigger frem, risikerer vi at blive overhalet af konkurrerende søfartsnationer,” siger hun.

 

Reform af de maritime uddannelser

Danske Rederier foreslog sidste efterår en reform af de maritime uddannelser som indspil til arbejdet i regeringens vækstteam. I Danske Rederiers uddannelsespakke var et fremtidstjek af uddannelserne ét af seks konkrete forslag.

 

Danske Rederier foreslog samtidig, at der indføres en praktikpladsgaranti til 350 årsværk til søs. Det skal ske som led i en reform, hvor der gives mulighed for SU under praktiktiden og indføres større fleksibilitet, så praktikken kan afvikles hos flere rederier og på udenlandske skibe.

 

”Der er behov for større fleksibilitet i praktiktiden og flere praktikpladser til søs. Vi har derfor foreslået en maritim uddannelsespakke, der adresserer disse udfordringer. Det er et godt indspark til debatten om fremtidens maritime uddannelser, og vi ser frem til at drøfte detaljerne med samarbejdspartnere i den kommende tid,” siger Anne Windfeldt Trolle.

 

Fakta - Det foreslår Danske Rederier

  1. Frit optag uden forudgående praktikaftale (rederiaftale), så der banes vej for større optag.

 

  1. Praktikpladsgaranti til 350 elever på årsbasis. Pladserne fordeler sig på 240 officerer, heraf mindst 100 navigatører, ti skibsmekanikere og 100 skibsassistenter.

 

  1. SU-betaling i praktikperioden som supplement eller erstatning for de nuværende elevaftaler.

 

  1. Øget fleksibilitet i kravene til sejltid, så sejltid kan afvikles på danske rederiers udenlandsflagede skibe og hos flere rederier.

 

  1. Praktikkontor, som etableres af rederierne, og vil være bindeled mellem skoler og rederier, og som koordinerer praktikpladserne hos rederierne.

 

  1. Fremtidstjek af maritime uddannelser.