Alle nyheder

14. november 2019

Nyhed

Global branche kræver global regulering

Rumæniens kandidat til posten som transportkommissær, Adina-Ioana Vălean, var i dag til den obligatoriske kommissærhøring i Europa-Parlamentet, hvor hun talte for at inddrage shipping i EU’s CO2-kvotesytem. Det møder ikke opbakning fra Danske Rederier.

Rumænske Adina-Ioana Vălean har netop afsluttet en tre timers lang kommissærhøring i Europa-Parlamentet, hvor Europa-parlamentarikere fra både Transport- og Miljøudvalget havde mulighed for at stille spørgsmål.

 

Allerede inden høringen havde Adina-Ioana Vălean svaret på skriftlige spørgsmål vedrørende sin portefølje. Her nævner hun bl.a., at hun vil arbejde for at udvide EU’s CO2-kvotesytem til shippingbranchen. Til dagens høring udtalte Vălean desuden:

“Jeg mener, at et EU-kvotesystem for den maritime sektor er absolut nødvendigt.”

”Helt grundlæggende, så er shipping en global branche, hvor skibsfart til og fra samt i EU kun står for omkring en 1/6 af branchens CO2-udledning. Derfor vil den klimamæssige effekt være størst ved et globalt tiltag via FN’s internationale søfartsorganisation IMO. Det er derfor vigtigt, at politikerne i EU ikke stirrer sig blinde på et europæisk kvotesystem, men ser på markedsbaserede foranstaltninger, som har potentiale til at blive løftet til globalt niveau,” siger Jens Valdemar Krenchel, sekretariatschef for Danske Rederiers Bruxelles Repræsentation.

Ønsket om at inddrage shipping i EU’s CO2-kvotesytem er flere gange blevet nævnt af den kommende kommissionsformand, Ursula von der Leyen, der også i sit kommissionsbrev til Adina-Ioana Vălean påpeger, at en af kommissærens opgaver netop bliver at arbejde for en udvidelse af EU’s CO2-kvotesytem til den maritime sektor.

”At inddrage skibsfarten i EU’s CO2-kvotesystem giver anledning til en række bekymringer. Hvordan vil man sikre, at first movers får gevinst af deres tiltag samt at kvotehandlen ikke bliver en administrativ byrde for særligt små rederivirksomheder,” spørger Jens Valdemar Krenchel og fortsætter:

”Danske Rederier bakker fuldstændig op om at nedbringe CO2-udledningerne, og det kommer til at kræve nye brændstoffer og teknologier.  Vi er klar til at reducere, men virkemidlet skal være rigtigt,” siger Jens Valdemar Krenchel.

Shippingbranchen skal allerede nedbringe CO2-udledning med 50%

Der bliver allerede taget mange initiativer på globalt plan for at nedbringe shippingbranchens CO2-udledning. Landene i IMO vedtog i 2018 at shippingbranchen skal nedbringe dets CO2-udledning relativt med 40% i 2030 og 50% i 2050 absolut set. IMO’s Marine Environment Protection Committee mødes netop i denne uge i London i dets tekniske arbejdsgruppe for at diskutere flere regulatoriske forslag til, hvordan effektivitetsmålet for 2030 kan opnås.