Alle nyheder

17. januar 2023

Nyhed

Gode prioriteringer fra regeringen

Dansk søfart blev nævnt som styrkeposition, da statsminister Mette Frederiksen i dag gav sin åbningsredegørelse i Folketinget. Danske Rederier ser frem til et godt samarbejde med regeringen om en yderligere styrkelse af søfarten.

Statsminister Mette Frederiksen understregede fra Folketingets talerstol, at den nye regering er bevidst om søfartens rolle som dansk styrkeposition.

Det gjorde hun i sin åbningsredegørelse, hvor hun konkret nævnte søfarten, som en af de brancher, vi skal værne om og udvikle.

”Regeringen vil arbejde for endnu bedre vækstbetingelser for danske virksomheder. På så mange områder går danske virksomheder forrest i verden. Energi og grønne løsninger. Søfart. Digitalisering. Life science. Fødevarer. For nu bare at nævne nogle eksempler. De styrkepositioner skal vi værne om – og fortsætte med at udbygge,” sagde statsministeren i talen. 

Det er en udmelding, som adm. direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen tager meget positivt imod.

”Allerede i regeringsgrundlaget kunne vi se, at regeringen har øje for søfarten, som er det største danske eksporterhverv. I dag gentog statsministeren fra Folketingets talerstol, at regeringen har fokus på at udvikle og understøtte søfarten. Det er enormt positivt, og fra Danske Rederier ser vi frem til at indgå i et konstruktivt samarbejde. Ikke mindst om en ny vækstplan for søfart,” siger Anne H. Steffensen.

I regeringsgrundlaget fremgår det, at der skal laves nye vækstplaner for en række erhverv, herunder søfarten. Desuden er det nævnt, at har regeringen et ønske om at øge tempoet i omstillingen af bl.a. søfart ved at fremme elektrificeringen og grønne brændstoffer.  

”Det er ønsker, som vi deler, og jeg er glad for, at regeringen er lige så optaget af at sætte tempoet op i den grønne omstilling, som vi er. Vi går benhårdt efter, at dansk skibsfart skal være klimaneutral i 2050 og meget gerne før. Her får vi i høj grad brug for et tæt samarbejde med regeringen, og jeg synes, indholdet i åbningsredegørelsen tegner meget lyst,” siger Anne H. Steffensen.

Danske Rederier har i strategien ’Towards Zero’ bl.a. mål om:

  • At gøre skibsaften klimaneutral så hurtigt som muligt og senest i 2050.
  • At få indført nye ambitiøse internationale reduktionsmål frem mod 2050 i den endelige drivhusgasstrategi i 2023. De nye mål bør være baseret på videnskab og være i overensstemmelse med Paris-aftalen.
  • At øge danske rederiers bidrag til udbygningen af den globale havvindkapacitet og lagring og transport af CO2.