Alle nyheder

03. december 2019

Nyhed

Grøn finanslov med tidsler

Regeringen blev med sine støttepartier mandag aften enige om en finanslov for 2020. Med penge afsat til den grønne omstilling, udbygning af havvind og en forundersøgelse af en energi-ø hilser Danske Rederier aftalen velkommen, men savner fokus på den maritime fødekæde.

Da finansministeren mandag aften trådte frem foran kameraerne på stengangen i Finansministeriet, havde han sammen med partierne bag aftalen penge med til at styrke den grønne omstilling. I aftalen er der blandt andet prioriteret midler til at lave en forundersøgelse forud for etableringen af en energi-ø.

”Den grønne omstilling og udbygning af vedvarende energi - herunder udbygningen af havvind - er ikke bare en bunden opgave. Hvis vi spiller vores kort rigtigt, kan Danmark indtage en vigtig førerposition her, så det er selvfølgelig vigtigt, at vi sætter penge af til den udvikling i næste års budget” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Aftalen nævner specifikt den nye ”Power-to X teknologi”, hvor man lagrer strøm fra f.eks. havvind i flydende brændstoffer. Brændstof der på sigt vil kunne bruges til at drive skruen rundt på skibene.

”Vi har som alle andre brancher også i skibsfarten en kæmpe opgave med at reducere vores klimapåvirkning. Og der er nye alternative brændstoffer netop en af de muligheder, der skal lede os frem mod den CO2-neutrale skibsfart. Derfor er vi glade for, at regeringen og dens støttepartier prioriterer midler til forsknings-, udviklings- og demonstrationsordninger for Power-to-X,” siger Anne H. Steffensen.

Ingen dobbelttogter

I forbindelse med finanslovsforhandlingerne har Danske Rederier sammen med blandt andet Dansk Metal presset hårdt på for at bevare muligheden for dobbelttogter på skoleskibene. Derfor er Anne H. Steffensen ærgerlig over at se, at dobbelttogterne ikke er med i aftalen.

”Rederierne står nærmest på kajen og hiver de unge ud i videre uddannelse og jobs, når skoleskibene lægger til, og derfor er det beklageligt, at dobbelttogterne ikke er med på aftalen. Hvis vi skal bevare vores position som en af verdens største søfartsnationer, så kræver det altså, at vi bliver ved med at uddanne danske søfolk med de rette kvalifikationer – og nok af dem,” siger Anne H. Steffensen.