Alle nyheder

16. november 2021

Nyhed

Grønt færgeudbud er rette kurs

Foto: Ritzau/Scanpix

Transportministeriet vil i de kommende udbud af to statslige færgeruter lægge vægt på den grønne omstilling. Den rigtige vej at gå, mener Danske Rederier.

I løbet af 2024 udløber kontrakten med driften af de to statslige færgeruter Bøjden-Fynshav og Ballen-Kalundborg. Derfor er Transportministeriet ved at udarbejde nyt udbudsmateriale, så rederierne kan byde på driften af ruterne.

Og denne gang vil man ikke alene blive målt på økonomi og antal afgange på ruterne. Også den grønne omstilling vil komme i spil, skriver transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse, hvor han siger:

”Regeringen arbejder målrettet med at reducere Danmarks CO2-udslip og komme i mål med at reducere vores udledninger med 70 pct. i 2030. Her kan færgerne også bidrage, og derfor er det vigtigt, at den grønne omstilling tænkes ind fra start i nye udbud og at der indhentes input både om den fremtidige drift på ruten og den grønne omstilling. Derfor vil der være fokus på den grønne omstilling i det kommende udbudsmateriale.” 

Det er en melding som vækker god genklang i Danske Rederier:

”Det er fornuftigt at konkurrenceudsætte det grønne parameter i færgedriften også. Vi har længe sagt blandt andet i Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark, at emissioner bør indgå som del af det samlede udbud, når færgeruter skal fordeles, så vi er godt tilfredse med meldingen fra transportministeren,” siger viceadm. direktør i Danske Rederier, Jacob K. Clasen.

Der er i de senere år sket en rivende udvikling mod en grønnere profil i dansk færgefart. Laderobotter, hybridfærger og eldrift er koncepter, der i den grad vinder frem.

”Færgerederierne har allerede investeret i blandt andet elfærger, hybridfærger og rotorsejl. Det er ikke småinvesteringer, der skal til for at nedbringe CO2-udledningen for store skibe, og derfor er det også rimeligt, at man er bedre stillet i et udbud, hvis man rykker på den grønne omstilling,” siger Jacob K. Clasen.