Alle nyheder

24. september 2020

Nyhed

Handelsflådes rolle skal afklares

Foto: Mediterranea

EU-Kommissionen har nu fremlagt sit udspil til en ny asyl- og migrationspolitik. Danske Rederier opfordrer til at huske handelsflåden i forhandlingerne, så handelsskibe ikke ender som gidsler.

Et længe ventet udspil til en ny asyl- og migrationspolitik blev i går præsenteret af Europa-Kommissionen.

Og selvom asyl- og migrationspolitik normalt ikke er noget, Danske Rederier beskæftiger sig med og heller bliver det fremadrettet, ser vi frem mod forhandlingerne og en forhåbentlig ny og god aftale, der tager højde for redningsoperationer foretaget af handelsskibe.

”Dybest set ønsker vi som erhverv ikke at tage del i asyldebatten. Men med Maersk Etienne i baghovedet og manglen på løsninger fra det internationale samfund, er det kærkomment, at der nu igen tages hul på den politiske debat. Vi har kunne konstatere, at systemet for landsætning af reddede migranter til søs i hvert fald ikke fungerer nu, og at det risikerer at gå ud over handelsflåden,” siger Maria Skipper Schwenn, direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning i Danske Rederier.

I starten af august blev Maersk Tankers’ skib Maersk Etienne bedt om at assistere, da en lille båd med 27 migranter var i problemer. Kaptajnen valgte at tage migranterne ombord, hvorefter deres båd sank.

Migranterne endte med at være ombord i 38 døgn, før en lægefaglig vurdering fra NGO’en Mediterranea konkluderede, at migranterne hurtigst muligt skulle fra borde og over på NGO-skibet, hvor der blandt andet kunne ydes lægehjælp.

Afklaring mangler

I Danske Rederier ved man, at det ikke er en let problemstilling, EU nu skal i gang med at diskutere. I det store billede, er skibsfartens udfordring for mange kun et lille hjørne, men ikke desto mindre er der er stort behov for at få afklaret handelsflådens rolle, så skibene ikke ender som gidsler, hvis de samler nødstedte op, og ingen lande efterfølgende vil tage imod migranterne.

”Kaptajnen og besætningen på Maersk Etienne levede op til deres moralske og juridiske forpligtelser og hjalp folk i nød. Men vi må bare sige, at de internationale konventioner efterfølgende spillede fallit. Det blev til 38 dage i politisk limbo, og det kan vi ikke acceptere igen. Vi anerkender, at hele asyl- og migrantproblemstillingen er meget svær at løse, men vi har virkelig behov for, at der kommer klarhed over, hvordan handelsflåden undgår at komme i en lignende situation i fremtiden,” siger Maria Skipper Schwenn.