Alle nyheder

10. juli 2017

Nyhed

Håndhævelse af globale svovlkrav skal fastlægges

De globale svovlkrav træder i kraft i 2020 og det haster derfor med at få fastlagt, hvordan man vil håndhæve kravene. Danske Rederier glæder sig over, at FN’s søfartsorganisation, IMO, nu officielt har sat håndhævelse på dagsordenen.

Det haster med at få en plan for implementering klar, inden de internationale regler for skibes udledning af svovl træder i kraft i januar 2020.Herefter må svovlindholdet i skibenes brændstof højst udgøre 0,5 pct. i modsætning til de 3,5 pct., der i dag gælder på åbent hav.

 

Det bliver dyrt for rederierne, da prisforskellen på det nuværende brændstof, tung olie, og marinediesel med lavt indhold af svovl er ganske betragtelig. For at sikre, at alle overholder reglerne og ikke tyer til billigere og dermed ulovlige løsninger, har Danske Rederier presset på for, at man i IMO sikrer fælles regler for håndhævelse globalt, så svovlsyndere ikke har fordele i visse dele af verden frem for andre. IMO regulerer dog normalt ikke håndhævelse, men overlader dette til flag- og havnestaterne. Derfor var det et stort skridt, at håndhævelse nu kommer på dagsordenen. 

 

”Det er en meget stor omvæltning, når alle skibe verden over på én gang skal til at anvende en anden type brændstof. Med dette følger en masse spørgsmål omkring tilgængelighed af brændstof med det korrekte indhold af svovl, nye brændstofstyper samt motorernes evt. reaktion på andre brændstofstyper. Danske Rederier ser dog håndhævelse som den største udfordring. Hvordan sikrer vi, at skibene overholder kravene for eksempel midt ude på Stillehavet? Det grundlæggende problem er, at vi i dag ikke har en juridisk ramme for at håndhæve reglerne på åbent hav. Hvem har ansvaret, hvordan gøres det i praksis, og hvad skal den eventuelle straf for overtrædelse være? Derfor støtter vi varmt op om, at IMO nu sætter konsistent implementering af svovlreglerne på dagsordenen. Det er på høje tid, at vi kommer i gang med at drøfte konkrete løsninger i IMO,” siger Maria Bruun Skipper, underdirektør i Danske Rederier.     

 

Helt konkret har underkomitéen under miljøkomitéen, MEPC, nemlig PPR, Pollution, Prevention and Response, fået til opgave at udarbejde en implementeringsplan, der indeholder en række forskellige problemstillinger relateret til svovlreglerne såsom tilgængelighed af marinediesel, sikkerhedsaspekter, samt håndhævelse. Desuden blev IMO-landene, på opfordring fra de danske myndigheder, enige om at supplere de almindelige møder med et ekstraordinært arbejdsmøde i 2018, så implementeringsplanen kan være klar til vedtagelse i 2019 og forhåbentligt klar til udrulning i 2020.

 

Forbud mod brug af tung olie i Arktis

Canada havde sammen med en række arktiske lande indsendt forslag til miljøkomitéen om, at man skulle undersøge risici ved transport og anvendelse af tung olie som brændstof i Arktis. Forslagsstillerne var bekymrede for konsekvenserne af et eventuelt olieudslip af tung olie, HFO, i Arktis. Problemstillingen er, at HFO ikke fordamper som den mere miljøvenlige marinediesel, men i stedet bliver liggende i vandet som en tyk substans, som er vanskelig at håndtere.

 

Der var bred opbakning til forslaget fra IMO-landene – blandet andet fra Danmark. Undersøgelsen vil nu blive iværksat, og der vil blive taget højde for økonomiske konsekvenser og potentielle markedsforstyrrelser, og man vil høre befolkningerne i de berørte områder.

 

”Danske Rederier støtter et forbud mod anvendelse af tung olie som brændstof i Arktis. Undersøgelsen er et vigtigt første skridt på vejen mod et reelt anvendelsesforbud vedtaget af IMO. Det er afgørende, at man får belyst konsekvenserne, og samtidig finder løsninger, der sikrer en balance mellem vækst i skibstransport og beskyttelse af det arktiske miljø,” siger Maria Bruun Skipper.

 

Dette var også budskabet, da Danske Rederier under miljøkomitémødet deltog i en paneldebat om forbud mod brug af tung olie i Arktis arrangeret af WWF Canada, og med deltagelse af International Council on Clean Transportation (ICCT), samt Indigenous Voices.