Alle nyheder

12. juli 2017

Nyhed

Hjælp på vej til implementering af ballastvandskonventionen

Komplekse regler og køreplaner for den kommende ballastvandskonvention har fået Danske Rederier til at tage initiativ til at udarbejde en vejledning med gode råd for implementering.

I efteråret træder første del af ballastvandskonventionen i kraft. Det sker efter 13 års ventetid den 8. september. Herefter skal alle nybyggede skibe have et behandlingsanlæg for ballastvand installeret. For eksisterende skibe er installeringen dog udsat til efter 2019.

 

Konventionen skal sikre, at der ikke fragtes invasive arter som f.eks. knivmuslinger og dræbergopler fra et farvand til et andet, men reglerne for ballastvandets rensning er komplekse. I perioden op til at skibene får installeret behandlingsanlæg, såvel som når anlæggene er installeret om bord, er der en række forhold besætningerne skal have 100 pct. styr på for ikke at få problemer i forbindelse med f.eks. havnestatsinspektioner og olieselskabernes inspektioner på tankskibene.

 

”Jo tætter vi kommer på konventionens ikrafttrædelse, des flere spørgsmål skal besvares. Vejledningen er et vigtigt værktøj, der kan hjælpe os med en harmoniseret implementering af kravene om bord på vores skibe,” siger Jens Bruun Andersen, newbuilding og project manager i rederiet UltraShip.

 

Stor interesse fra de danske rederier

IMO’s miljøkomite har netop vedtaget en ny plan for, hvornår skibe skal have systemer installeret, samtidig med de amerikanske myndigheder har deres egen køreplan. Derfor er der behov for en faglig, overskuelig og lettilgængelig kommunikation af de mange forhold, der skal holdes for øje.

 

Danske Rederier er derfor i gang med at udarbejde vejledningen ’The Little Blue Book on Ballast Water’, som skal give besætninger og rederier svar på alle de spørgsmål, der må rejse sig den kommende tid.

 

”Vores medlemmer følger arbejdet med den nye konvention tæt, og flere har spurgt til hvordan den rent praktisk skal implementeres. Vores interne fokusgruppe for ballastvand har taget initiativ til at udvikle den nye vejledning for at klæde rederierne bedst muligt på og sikre en ensrettet implementering af kravene i konventionen,” siger Per Winther Christensen, teknisk chef i Danske Rederier.   

 

Projektet er støttet af den Danske Maritime Fond og udarbejdes af konsulentfirmaet Litehauz. Vejledningen forventes færdig i august og vil være bredt tilgængelig for både danske og internationale rederier og myndigheder på Danske Rederiers hjemmeside.