Alle nyheder

06. juni 2019

Nyhed

IMO-vejledning om skibskonstruktioner bør justeres

Når IMO’s søsikkerhedskomité samles på onsdag, skal deltagerne drøfte, om vejledningen for styrkelse af brandsikkerhed på vogndæk på ro-ro passagerskibe skal godkendes i dens nuværende form. Danske Rederier mener, at en række helt centrale punkter i vejledningen, bl.a. kravet om at vogndæk fremover skal være lukkede, ikke er truffet på et oplyst grundlag, og at vejledningen derfor bør justeres, før den vedtages.

”Vi har fra Danske Rederiers side deltaget meget aktivt i tilblivelsen af denne vejledning, og vi støtter fuldt op om arbejdet med at forebygge brande på skibenes ro-ro dæk. Men vi mener, at det er uhensigtsmæssigt at IMO udarbejder en vejledning, som på flere områder mangler teknisk rationale,” udtaler Søren Enemark fra Dansk Rederier.

 

Bygger på forældet viden

Vejledningen blev udarbejdet i en ekspertarbejdsgruppe under Ship Systems and Equipment underkomiteen i februar 2019, men på det tidspunkt var EU Kommissionens Firesafe II rapport endnu ikke offentliggjort. En stor del af vejledningen indeholder desuden henvisninger til, at nogle krav skal opfyldes til flagstatens tilfredshed, hvilket kan medføre, at der bliver stillet krav om forskellige standarder, afhængigt af hvilket flag skibet fører.

”Vi støtter fuldt ud arbejdet med at finde ud af, hvordan vi kan minimere risikoen for brand ombord, men vi er nødt til at have fælles regler, uanset hvilket flag man sejler under,” siger Søren Enemark fra Danske Rederier.

Danske Rederier deltager på mødet i London, der varer ugen ud.

FAKTA:

  • Den nye vejledning for styrkelse af brandsikkerhed på vogndæk på ro-ro passagerskibe diskuteres i disse dage i IMO’s søsikkerhedskomité. Vejledningen kommer til at blive bindende via ISM kodens krav om at følge IMO vejledninger, og derfor mener Danske Rederier, at det er vigtigt, at vejledningen er teknisk velfunderet.
  • IMO’s søsikkerhedskomité skal også drøfte test af autonome skibe og foretage en vurdering af de sikkerhedsrelaterede emner, der kan opstå i forbindelse med indfasning af de nye svovlregler for skibsbrændstof den 1. januar 2020.