Alle nyheder

07. maj 2019

Nyhed

Individuelle løsninger skal reducere CO2-udledningen

Klimaarbejdsgruppen i FN’s søfartsorganisation IMO mødes tirsdag for at drøfte konkrete forslag, der kan gøre det muligt at nå målet om at reducere den globale skibsfarts CO2-udledning frem mod 2030.

Det er især de kortsigtede tiltag, som skal besluttes og implementeres inden 2023, der er på dagsordenen.

Fokus på resultatet

Flere af medlemsstaterne bakker op om en mere målbaseret tilgang gennem en styrkelse af Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP).

Her lægges der op til, at skibsejeren selv kan vælge de tiltag, der sikrer, at fartøjet indfrier målet om 40 % bedre effektivitet i 2030 sammenlignet med 2008.

På den måde får rederierne mulighed for selv at vælge vejen mod målet, og det tilskynder til innovation og udvikling af energieffektive tiltag. Forslaget møder opbakning hos Danske Rederier.

”Vi støtter fuldt op om forslag, der går på at sætte fart på CO2-reduktionerne fra skibsfarten. Ved at styrke SEEMP, sikrer vi ens konkurrencevilkår og tilgodeser frontløberne”, siger Asbjørn Overgaard Christiansen, fungerende direktør hos Danske Rederier.

Fartbegrænsninger skaber stor uenighed

FN’s klimaarbejdsgruppe skal også drøfte forslaget om indførelse af fartbegrænsninger på skibe.

Forslaget møder kritik flere steder, blandet andet hos Danske Rederier, som ikke mener det er en holdbar løsning. 

”Det løser ikke problemet, men derimod risikerer vi, at det kan blive en sovepude for rederierne”, siger Asbjørn Overgaard Christiansen, fungerende direktør hos Danske Rederier og forsætter:

”En fartbegrænsning vil rigtignok give os CO2-reduktioner nu og her, men det gør det ikke alene. Der skal andre tiltag til, såsom nye brændstoftyper og nyt udstyr, samt digitale løsninger. Og hvis der indføres en fartbegrænsning, fjerner man jo fuldstændig det kommercielle incitament til at investere i nye løsninger”.

Dagsordenen byder også drøftelser af tiltag, som skal besluttes efter 2023, så der er tid til at udvikle dem til egentlige beslutningsforslag. Her slår industriens organisationer (ICS, BIMCO, INTERTANKO, CLIA, IPTA og World Shipping Council) til lyd for øget fokus på forskning og udvikling, hvilket Danske Rederier støtter fuldt og helt op om.