Alle nyheder

06. maj 2019

Debat

Invester i fortsat udvikling af færgeforbindelserne

Over halvdelen af de danske færgeruter skaber forbindelse til øer, der ikke på anden måde er forbundet til resten af landet.

Det giver sig selv, at livet på øerne er betinget af færgernes tilstedeværelse. For øboerne udgør færgerne en fast del af hverdagen og de er med til at øge mobiliteten. Man kommer ikke uden om, at en smidig, effektiv og billig færgefart er afgørende for at binde øerne sammen med resten af Danmark.

Det er der heldigvis også politisk forståelse for. Fire politiske aftaler i perioden 2015-2018 har implementeret det såkaldte landevejsprincip, der siger, at det ikke skal koste mere at tage færgen frem for at køre en tilsvarende strækning i bil. Med dette udgangspunkt har brede politiske flertal afsat midler til nedsættelse af prisen på færgebilletter og godstransport.

Hensigten har været at øge mobiliteten på tværs af landet og gøre det lettere at drive erhverv på øerne – og det har virket.

Takstnedsættelser skaber vækst på øerne

Siden den første politiske aftale i 2015 er udviklingen på de danske øer kun gået én vej. Over hele landet har de danske øsamfund oplevet vækst i tilflytningen, turisme og beskæftigelsen.

Ser man på de fem ø-kommuner Bornholm, Fanø, Læsø, Samsø og Ærø tegner der sig et entydigt billede – mange års afvikling er vendt til vækst og fremgang.

Siden 2015 har befolkningstallet ligget stabilt på de fem. Nogle øer oplever endda fremgang, og den negative befolkningsudvikling vendt.

Samtidigt er ledigheden faldet og beskæftigelsen steget. Fra 2010-2016 steg beskæftigelsen tre gange så meget på øerne som i resten af landet – 2,2 procent mod kun 0,7 procent for hele landet.

I et brev til Folketingets udvalg for Øer og Landdistrikter skriver ø-kommunerne, at de politiske aftaler om landevejsprincippet er den primære årsag til fremgangen. Prisen på færgebilletter har udgjort en barriere, som nu er lettet betragteligt.

Øerne vil have større færger

Vi er altså kommet langt med landevejsprincippet, og det er fortsat ikke helt i mål. Men når man spørger, hvad vi herfra kan gøre for yderligere at øge aktiviteten på øerne, er svaret fra ø-kommunerne, at der er behov for flere afgange samt hurtigere og større færger.

Prisen er ikke længere den største barriere for øget vækst. Derimod oplever man en stigning i antallet af tilflyttere, pendlere og turister. Det har øget behovet for yderligere kapacitet på de eksisterende afgange.

Skal der ske mere ad den vej, så skal øernes ønske om øget kapacitet mødes. Ud over fortsat at forfine landevejsprincippet bør man overveje, om der er nogen steder, hvor færgeinvesteringer kan gøre en forskel.