Alle nyheder

19. november 2021

Nyhed

Kæmpe ansøgning til grønne færgeprojekter

Interessen for at søge tilskud til grønne færgeprojekter hos Transportministeriet har været enorm. Molslinjen har søgt om projekter for ca. 260 mio. kroner. Nu håber Danske Rederier på en ekstra runde.

Danske færger ligger nærmest i kø for at søge tilskud til grønne projekter.

Mandag var der ansøgningsfrist til de to puljer til grønne færgeprojekter. Den ene pulje på 85 mio. kroner kunne søges af både private og kommunale rederier, mens den anden pulje på 200 mio. kroner var dedikeret til kommunale rederier.

Molslinjen, som er et privat rederi, har alene ansøgt for mere ca. 260 mio. kroner. Pengene skal blandt andet gå til meromkostningen til nybyg af tre nye elfærger og eftermontering af udstyr på Langelandsfærgerne og M/F Hammershus, som sejler Rønne-Køge.

”Vi har for længst indset, at der kun er én vej for færgefarten, og det er den grønne vej. Derfor investerer vi også massivt i helt nye skibe og grønne tiltag på vores eksisterende skibe. Når vi går forrest med så store grønne investeringer, påtager vi os også en risiko, og den bliver lidt mindre, hvis vi kan få et statsligt tilskud til meromkostningen. Vi har alle en klar interesse i at få gjort færgefarten grøn,” siger Carsten Jensen, CEO i Molslinjen.

Den store interesse for puljen og velviljen til at sætte grønne færgeprojekter i søen, får Danske Rederier til at efterspørge endnu en ansøgningspulje:

”Vi er glade for, at der fra politisk side er en økonomisk håndsrækning til grønne færgeprojekter. Med den store søgning kan vi se, at rederierne virkelig er indstillet på at reducere CO2-udledningen. Der er søgt for en del mere, end der er penge til i puljen, og derfor håber vi fra Danske Rederier, at der kan blive en runde to med flere midler til grønne færgeprojekter,” siger Jacob K. Clasen, viceadm. direktør i Danske Rederier.  

Molslinjens ansøgte projekter vil spare ca. 30.000 ton CO2 om året, når de er gennemført.