Alle nyheder

11. september 2020

Nyhed

Klimainitiativer til debat

I dag får alle deltagere i Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark præsenteret de anbefalinger, som i marts blev afleveret til regeringen.

I marts afleverede Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark 21 forslag til regeringen om, hvordan skibsfarten kan blive klimaneutral i 2050 og på vejen levere til den danske målsætning om 70 procent reduktion i 2030.

 

Anbefalingerne blev til med deltagere fra virksomheder og organisationen fra hele Det Blå Danmark og CEO for A.P. Møller – Maersk A/S, Søren Skou som formand for partnerskabet.

 

Men med restriktioner for større forsamlinger i månederne efter afleveringen – og fordi den politiske dagsorden og dermed virksomhedernes udelukkende handlede om at komme bedst gennem coronakrisen - har deltagerne ikke været samlet siden december 2019. Det bliver de i dag – dog vil langt de fleste deltage virtuelt for at undgå smitterisiko.

 

”Vi har ikke fået sagt tak for det gode arbejde til alle deltagere og ikke haft lejlighed til at gennemgå og diskutere de endelige anbefalinger mere i detaljen. Det gør vi i dag, hvor vi både får en præsentation fra formandskabet og et indspark udefra,” siger Maria Skipper Schwenn, direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning i Danske Rederier, der har varetaget sekretariatsfunktionen for Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark.   

 

Formanden for Klimapartnerskabet, Søren Skou vil præsentere hovedlinjerne i rapporten, hvorefter de to næstformænd og CEO for Molslinjen, Carsten Jensen og SVP for Man Energy Solutions, Bjarne Foldager vil præsentere anbefalinger om kystnær skibsfart, havne og energieffektivitet.

 

”Da vi mødets i december blev der kastet et hav af ideer på bordet, som blev vendt og drejet og diskuteret. Herefter gik arbejdet videre med at konkretisere og i sidste ende skære ned til 21 forslag – 15 konkrete anbefalinger og seks initiativer, som Det Blå Danmark selv tager. Nu skal ideerne ud at virke, og jeg glæder mig til at møde workshopdeltagerne igen,” siger Maria Skipper Schwenn.

 

Udfordring udefra

Efter præsentationen fra formandskabet vil professor ved Institut for Planlægning hos Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen udfordre Det Blå Danmarks forslag set i relation til resten af samfundets energibehov.

 

Se alle de 21 anbefalinger til regeringen her

Her kan du se hele dagens præsentation som et webinar.