Alle nyheder

13. maj 2019

Nyhed

Krav om effektiv håndhævelse af svovlgrænsen

Når IMO’s miljøkomité samles tirsdag, er det sidste møde før reglen om en reducering af svovlindholdet i brændsel træder i kraft. Ved årsskiftet skal indholdet af svovl nemlig reduceres fra 3,50 procent til 0,50 procent.

Forud for mødet er det især vaskevand fra scrubbere, indfrielse af skibsfartens klimaaftale, og ikke mindst implementering af den globale svovlgrænse, der har fyldt hos Danske Rederier.

For hvis indførelsen af de nye svovlregler skal blive en succes, så kræver det stadig meget forberedelse, samt fokus på en effektiv implementering over hele linjen.

Op til mødet i miljøkomitéen har Danske Rederier arbejdet på at få reglerne, og vejledningerne hertil, præciseret, så de kan understøtte kontrolmyndighederne og dermed sikre, at reglerne bliver overholdt til punkt og prikke. Det har længe været en topprioritet for Danske Rederier at sikre fair konkurrencevilkår for erhvervet.

”Med udsigt til væsentligt dyrere brændstof i 2020, er der meget på spil. Selv mindre sprækker i reglerne eller i håndhævelsesindsatsen kan betyde, at der åbnes op for snyd, og det kan vi ganske enkelt ikke leve med”, siger Asbjørn Overgaard Christiansen, fungerende direktør i Danske Rederier.

Et andet emne, der har fyldt de sidste måneder hos IMO, er røgrenseanlæg – de såkaldte scrubbere, som renser røgen fra skibsmotorerne for svovl og andre partikler.

Miljøkomitéen skal nemlig også drøfte udviklingen af nye retningslinjer for udledning af vaskevand fra scrubbere. Som led i de enorme ressourcer rederierne har brugt på at forberede sig på omstillingen til 0,50 svovlgrænsen, har flere rederier investeret massivt i scrubbere.

Derfor lægger Danske Rederier afgørende vægt på, at nye retningslinjer hviler på et solidt videnskabeligt grundlag, og organisationen lægger lige så stor vægt på, at nuværende investeringer beskyttes.

”Det er klart, at hvis en videnskabeligt velfunderet undersøgelse påviser, at scrubbervaskevand har en negativ påvirkning på havmiljøet, så er der grund til at IMO ser på restriktioner i et eller andet omfang. Den undersøgelse har vi bare ikke set endnu. Derfor vil vi arbejde for, at IMO tager initiativ til en solid undersøgelse af, hvad der er op og ned på det her”, siger Asbjørn Overgaard Christiansen.

Fakta

  • Januar 2020 skal det årlige forbrug på mere end 250 millioner ton HFO (3.5 pct. svovl) omlægges til svovlfattige brændstoffer
  • 700 skibe forventes at have røgrenseanlæg (scrubbers) installeret 1. januar 2020 og kan dermed fortsætte med at bruge højsvovlsbrændstof (HFO)
  • I øjeblikket estimeres prisforskellen mellem HFO med 3,5 pct. svovl og brændstof med 0.50 pct. svovlindhold til at være 200-400 USD/ton
  • Forberedelsen af skibene vil tage tid –hvor lang tid vil afhænge af hvert enkelt skib, men det er ikke forventet, at det vil være nødvendigt at foretage større investeringer i skibene