Alle nyheder

24. september 2019

Nyhed

Kvinde-taskforce bliver konkret

Efter på sit første møde at havde identificeret de tre barrierer for kvinder til søs: ”Karriere, kultur og konflikthåndtering” arbejder Danske Rederiers ”Taskforce for flere kvinder til søs” nu videre med at konkretisere tiltag, der skal gøre det mere attraktivt for kvinder at arbejde i Det Blå Danmark.

Med lyserøde muffins og ditto pastiller var der efter alle kunstens regler dækket op til det andet møde i Danske Rederiers ”Taskforce for flere kvinder til søs”. Og sammen med de lyserøde gimmicks var der masser af vigtige ting på workshoppens dagsorden.

Efter taskforcen på sit første møde i maj identificerede de tre barrierer for kvinder til søs: ”Karriere, kultur og konflikthåndtering” arbejdes der nu hårdt på at konkretisere tiltag, der skal gøre en en karriere til søs mere attraktiv og tilgængelig for kvinder.

Taskeforcens medlemmer diskuterede på tirsdagens workshop, blandt andet hvordan man kan fastsætte et mål for antal af kvinder til søs, og om der skal udformes et charter, som skal forpligte rederierne til at udarbejde handlingsplaner for deres indsatser på området. 

Anne Windfeldt Trolle, der er direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier, er begejstret for deltagernes engagement.

”Vi har virkelig ramt en trend i tiden med denne taskforce. At se vores kvindelige rollemodeller diskutere med topledere fra rederierne, uddannelsessteder og organisationer med det fælles mål at sætte kursen for flere kvinder til søs, gør mig så glad,” siger Anne Windfeldt Trolle.

”Hvis vi skal sikre et konstant flow af de bedste hoveder og hænder til Det Blå Danmark, så er vi nødt til at knække nøden og få flere kvinder med om bord. Taskforcen har allerede identificeret de største barrierer for kvinder til søs. Nu skal vi sammen finde ud af, hvordan vi kan gøre op med de barrierer, så vi kan gøre Det Blå Danmark endnu mere attraktivt for kvinderne,” siger Anne Windfeldt Trolle, der påpeger at der er mange karrieremuligheder inden for søfarten.

”Det er jo ikke sådan, at man nødvendigvis skal sejle resten af sit liv, bare fordi man har lyst til at prøve det som ung. Mange af kvinderne vælger efter nogle år til søs at gå i land for at arbejde som specialister, hvor de kan trække på den viden, de har fået om bord.”

FAKTA:

2-3 procent af de danske søfarere er kvinder. (6% hvis man regner færgerne med)

Taskforcen for kvinder til søs mødtes første gang i maj

Arbejdet fortsætter året ud og skal munde ud i en række anbefalinger til rederierne