Alle nyheder

28. november 2019

Nyhed

Kvinder til søs: 10 anbefalinger

Taskforcen for flere kvinder til søs lancerer i dag 10 anbefalinger til rederierne. Målet er at skaffe flere kvinder til søs men også sørge for, at kvinderne bliver i branchen.

Sig nej til chikane og mobning, håndter konflikter ordentligt og gå forrest i ledelsen.

Det er tre af de konkrete anbefalinger, som ”Taskforcen for flere kvinder til søs” lancerer torsdag.

Taskforcen har først identificeret de tre primære barrierer, kvinder møder når de stævner ud mod en karriere til søs: ” Kultur, karriere, og konflikthåndtering”. Derfra har taskforcen arbejdet mere specifikt med hver af dem og formuleret 10 meget konkrete råd med dertilhørende værktøjer og checkliste.

”Vi håber, at rederierne vil tage det her værktøj til sig og bruge det i den daglige kamp for at tiltrække og fastholde kvinder,” siger Anne W. Trolle, direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier.

”Vi fornemmer i hvert fald stor opbakning fra branchen, så det er bare med at komme i gang,” siger Anne W. Trolle.

 

Plads til forbedring

Ud af i alt ca. 24.000 ansatte i de danske rederier er kun 14% kvinder. Blandt søfarende er det endnu færre. 6% af de danske søfarende er kvinder, og hvis færgerne udelades, er det kun 3%.

Det betyder, at hvis ikke rederierne går målrettet til værks i forhold til at få fat i kvinderne, går sektoren ganske enkelt glip af halvdelen af talentmassen.

 ”Der er hård kamp om de bedste hoveder, og derfor er det helt afgørende, at vi knækker nøden og formår at tiltrække og fastholde flere kvinder,” siger Anne W. Trolle.

Taskforcens 10 anbefalinger

1. Opstil konkrete mål

2. Gå forrest i ledelsen

3 .Støt kvinderne

4. Ryd op i sprog og fordomme

5. Synliggør karrieremuligheder

6. Gentænk rekrutteringsprocessen

7. Brug rollemodeller

8. Tilbyd efteruddannelse

9. Sig nej til chikane og mobning

10. Håndter konflikter ordentligt