Alle nyheder

29. november 2018

Nyhed

Løkke: Liberalisering af samhandlen skaber fred og velstand

Onsdag eftermiddag talte statsminister Lars Løkke Rasmussen for Europa-Parlamentet om det fremtidige samarbejde i EU. Her understregede han vigtigheden af at stå sammen, ikke mindst om handelspolitikken, som skal styrkes både i forhold til det indre marked og til verden omkring os. Mere handel er til gavn for velstanden, og der er brug for, at EU spiller en aktiv rolle globalt, mener Danske Rederier.

Lars Løkke Rasmussen var inviteret til at tale som den 13. i rækken i Europa-Parlamentets debatrække ’Future of the European Union’, hvor bl.a. den franske præsident, Emmanuel Macron, og Tysklands kansler, Angela Merkel, tidligere på året har talt om deres visioner for EU-samarbejdet.

Lars Løkke Rasmussen brugte lejligheden til at italesætte EU’s handelspolitik og fremhævede EU’s indre marked som en forudsætning for freden og velstanden i Europa – hidtil og fremover. Han kaldte det indre marked for rygraden i EU-samarbejdet og understregede behovet for at udvide og modernisere det.

”Det indre marked handler ikke længere kun om fysiske varer ved fysiske grænser. Den moderne økonomi er meget mere end det. I dag udgør tjenesteydelser en stadig vigtigere del af vores økonomi. Varer og tjenesteydelser er integreret i globale værdikæder, og det indre marked skal tilpasses den udvikling,” sagde Lars Løkke Rasmussen.

Netop det indre marked for tjenesteydelser er højt på dagsordenen for rederierne i disse måneder, hvor Rådet og Europa-Parlamentet behandler et lovforslag om rapporteringskrav for skibe i forbindelse med havneanløb. Disse maritime meldepligter udgør en stor administrativ byrde, som giver andre transportformer en fordel over skibsfarten.

”Der er ikke et velfungerende indre marked i EU for maritim transport på samme måde som for godstransport på landevejen og jernbanen. For eksempel kan varer, der transporteres med lastbil, frit passere grænsen mellem to EU-lande, mens varer, der transporteres med skib, skal igennem en lang række administrative foranstaltninger blot for at kunne gå i havn. Det giver en ulige konkurrence mellem transportformerne,” siger direktør i Danske Rederier, Jacob K. Clasen.

Lars Løkke Rasmussen pegede desuden på det andet ben i EU’s handelspolitik, EU’s frihandel med den omkringliggende verden, der i stigende grad er udfordret af protektionistiske tendenser både i og uden for Europa.

“EU er i sig selv et testamente over, hvordan liberalisering af samhandlen skaber velstand og fred blandt folk. Det er vores pligt at stå op for frihandel, selv når vi befinder os under et historisk pres. I USA – drømmenes land – drømmer de nu om mindre fri handel, færre internationale regler, handelsbarrierer, og måske endda om at opbryde det internationale, regelbaserede handelssystem. Og det må vi ikke lade ske. Det er blevet mere og mere klart, at kun EU kan sætte en stopper for det.”

EU har i de senere år indledt og færdiggjort en række frihandelsaftaler, der er med til at styrke eksporten og sikre vækst og arbejdspladser i EU. Eksempelvis har CETA-aftalen mellem EU og Canada, der trådte i kraft sidste år, medvirket til en stigning i eksporten på syv pct. i første halvår af 2018 sammenlignet med 2017.

“Aftalen med Canada er et eksempel på, at handelsaftaler nytter noget. Ser vi på de verserende konflikter mellem USA og dets internationale handelspartnere, understreger det vigtigheden af aftaler som CETA. Handelsaftaler har generelt en positiv indvirkning på eksporten landene imellem. Derfor er det vigtigt, at EU fortsat presser på for at sikre moderne handelsaftaler til gavn for vækst og beskæftigelse i EU,” slutter Jacob K. Clasen.