Alle nyheder

26. april 2019

Debat

Målrettet erhvervspolitik virker

Det er sund fornuft, at Danmark satser på søfart. Projektet Small Great Nation har identificeret den maritime sektor, som en af Danmarks største internationale styrkepositioner og endda den styrkeposition med størst vækstpotentiale frem mod 2040. Det illustrerer meget godt, hvorfor regeringen i 2018 lancerede en vækstplan for Det Blå Danmark. Arbejdet har allerede båret frugt, og skibene vender kursen mod Danmark – faktisk havde vi verdens hurtigst voksende skibsregister i 2018.

Debatindlæg Af Rasmus Jarlov (K), erhvervsminister og Anne H Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier bragt i Børsen den 26. april 2019. 

Klimapolitik er også erhvervspolitik. Derfor har regeringen og et bredt flertal i Folketinget justeret søfartsskatteordningerne, så danske skibe i højere grad kan gribe mulighederne i den grønne omstilling. For også når det gælder offshore skibe, der yder maritim service til opstilling og vedligeholdelse af havvindmølleparker er vi førende. Ud over at vi på den måde kan bidrage til den grønne omstilling, så medvirker det samtidig til et Danmark i balance, fordi 2/3 af de berørte søfolk bor i land- og yderkommuner.

Men vi skal videre – for der er behov for at styrke de danske kompetencer yderligere, hvis vi skal gribe mulighederne i fremtidens maritime økonomi. Det gælder innovationsindsatsen, så Det Blå Danmark er rustet til både at fange mulighederne i ny teknologi og klimaudfordringen, hvor der globalt er opstillet ambitiøse og bindende mål for skibsfarten.

Og det gælder de maritime uddannelser, hvor et fremtidstjek skal sikre de nødvendige nye kompetencer inden for blandt andet klimavenlig søfart, digitalisering og automatisering.

Vi er godt i gang, men ikke i mål. De konkrete resultater af den maritime vækstplan viser, at det giver mening at fokusere på et specifikt erhvervs muligheder og udfordringer. Vækstplanen skaber fokus og skærper konkurrencekraften, men verden er i rivende udvikling, så indsatsen skal fortsætte de kommende år.