Alle nyheder

29. juni 2018

Nyhed

Maritim offshore skal levere i nyt energiforlig

Med tre nye havvindmølleparker frem imod 2030 har regeringen og forligspartierne sat en ambitiøs retning for den danske vedvarende energisektor – og ikke mindst for den danske offshore-vind sektor. Danske Rederier byder det nye brede energiforlig velkommen og glæder sig over den værdiskabelse, disse projekter vil føre med sig.

Offshore vindindustrien har bevæget sig i en positiv retning de sidste fem år, og energien fra havvind er blevet markant billigere. Danmark har længe været ledende inden for udbygning af vedvarende energi. Dagens udmelding omkring udbygningen af havvind er med til at understrege, at Danmark stadig har ambitioner om at beholde den grønne førertrøje. 

"Vi har landet en bred og ambitiøs energiaftale, som sikrer tempo og ambition i realiseringen af den grønne omstilling. Den er med til at skabe en bedre samfundsøkonomi og mere vækst. Det er positivt," siger finansminister Kristian Jensen på pressemødet, efter aftalen blev indgået.

Offshore vind skaber vækst og beskæftigelse

Rigtig mange søfolk bor i de dele af landet, som ofte er udfordrede i forhold til økonomisk aktivitet, viser tal fra Danske Rederier. Det gør sig især gældende for den maritime offshore sektor, hvor 37 pct. af søfolkene bor i de såkaldte yderkommuner. Hos Danske Rederier er man derfor tilfredse med, at de nye havmølleparker vil bidrage med vækst og arbejdspladser i hele landet.

”Vi ved, at de kommende havmølleparker vil bidrage med tusindvis af arbejdspladser i konstruktions – og driftsfasen. Det er vi glade for også vil inkludere yderligere aktivitet til et stærkt maritimt offshore erhverv, som er forankret på tværs af Danmark,” siger Jacob K. Clasen, direktør i Danske Rederier.

Med indgåelsen af det nye energiforlig lægger man nu en ambitiøs national retning for havvind. Det kommer i kølvandet af et stærkt internationalt arbejde i bl.a. USA og Kina med at udbrede budskabet om de danske kompetencer inden for offshore-vind sektoren.  

”De danske rederier inden for havvind er i dag verdensledende og spiller en stor rolle i værdikæden. Udviklingen inden for transport, installation og service går stærkt i disse dage – og med dagens udmelding om den fortsatte udbygning af havvind på dansk sokkel giver vi os selv det bedst mulige udstillingsvindue,” siger Jacob K. Clasen.