Alle nyheder

08. august 2019

Invitation

Matchmaking-møde om CO2-neutral transport

Der er allerede i dag stort fokus på at energi-effektivisere transport til lands og til vands, og nu skal et nyt initiativ fra Nordic Innovation hjælpe processen endnu længere.  

Deres ”Nordic Innovation Mobility Mission: Sea Meets Land” skal med 9 millioner norske kroner i ryggen finde frem til nordiske projekter, som kan hjælpe de-karboniseringen af transporten på vej.

Hos Danske Rederier er man begejstret for initiativet, der taler lige ind i en af organisationens vigtigste dagsordener.

”Flere danske rederier er allerede i dag i en grøn førertrøje. Både i forhold til at have formuleret ambitiøse klimamålsætninger og i forhold til at energi-effektivisere om bord på skibene, så det giver rigtig god mening for os at deltage i dette samarbejde,” siger Asbjørn Overgaard Christiansen, fungerende direktør for Sikkerhed, Miljø og Maritim forskning i Danske Rederier.

Nordisk samarbejde

De nordiske projekter, der i sidste ende kommer til at løbe med million-støtten, skal udover at komme med innovative, realistiske bud på, hvordan transportsektoren kan nedbringe sin CO2-udledning, samtidig skabe værdi for de nordiske lande. Desuden skal projekterne have partnere i mindst tre af de nordiske lande.

”Vi er meget glade for samarbejdet med Danske Rederier om dette møde. Deres omfattende netværk og lange erfaring inden for marinesektoren, vil hjælpe med at sikre, at vi kan fange de rigtige aktører og hjælpe vores Mobility Mission med at gøre en forskel,” siger senior innovationsrådgiver Nina Egeli hos Nordic Innovation.

Nordic Innovation finansieres af Nordisk Ministerråd og har som erklæret mål at samle innovative, nordiske løsninger på tværs af landegrænser.

”Vi håber at se nye, spændende partnerskaber i skæringspunktet mellem de marine- og landbaserede industrier. Det er sektorer, som vi mener har et stort potentiale for innovation,” siger senior innovationsrådgiver Nina Egeli hos Nordic Innovation.

Læs mere om initiativet og meld dig til her: 

https://www.nordicinnovation.org/events/2019/nordic-innovation-mobility-mission-information-and-matchmaking

FAKTA: Danske Rederier støtter helhjertet op om den klimastrategi, som FN’s international søfartsorganisation, IMO, vedtog i 2018. Strategien opstiller mål om, at den internationale skibsfart skal være 40% mere effektiv i 2030 og den samlede udledning skal reduceres til 50% i 2050, sammenlignet med 2008.