Alle nyheder

18. juli 2019

Nyhed

Mere godstransport til søs vil reducere CO2-udledningen

CO2 –forbruget for en lastbil er væsentligt højere end forbruget for både små og store containerskibe, det viser beregninger fra Danske Rederier. Der er derfor store besparelser at hente på CO2-kontoen, hvis fremtidens gods transporteres til søs frem for med lastbil eller fly.

”Generelt er CO2-udledningen betydeligt mindre, når gods transporteres til søs end over land,” siger Asbjørn Overgaard Christiansen, fungerende direktør for Sikkerhed, Miljø og Maritime forskning hos Danske Rederier.

Hos Danske Rederier ønsker man at flytte mere godstransport over på skibe og de står blandet andet bag Short Sea Promotion Center Danmark, som arbejder for at synliggøre nærskibsfartens muligheder, som en integreret del af transportsystemet.

”I Danske Rederier mener vi at det vil have flere positive effekter, hvis vi øger godstransporten på skibe. Det vil blandt andet lede til en reducering af trængslen på vejene og nedbringe CO2-udledningen,” siger Asbjørn Overgaard Christiansen.

Danske Rederier også rigtig glade for den ambitiøse klimaaftale med konkrete reduktionsmål, som blev indgået i FN’s maritime organisation IMO i april sidste år.

”Skibsfart er en global forretning, hvor danske rederier konkurrerer på et globalt marked. Derfor skal målsætninger og regulering af CO2-udledningen fra skibe også være global. Den danske shippingbranche er blandt frontløberne, når det gælder energieffektivitet og CO2-reduktioner fra skibsfart. Aftalen i IMO vil på sigt gøre godstransport på skib til et endnu bedre klimavalg også i danske farvande,” siger Asbjørn Overgaard Christiansen.