Alle nyheder

29. april 2021

Nyhed

Millioner til grøn omstilling af kommunale færger

Med en politisk aftale afsætter regeringen og dens støttepartier nu 200 millioner til en grøn omstilling af de kommunale færger. Danske Rederier ser aftalen som et skridt i den rigtige retning.

Fremtidens kommunale færger skal være grønne.

Det står klart efter et politisk flertal har sat penge af til at støtte omstillingen af de kommunale færger, så de fremover vil udlede mindre CO2 og nedbringe deres andre emissioner. Puljen tildeles ud fra et princip om teknologineutralitet. Det vil sige, at de enkelte færger selv kan vælge, om de vil forsøge sig med batterier eller nye brændstoffer.

I Danske Rederier hilser man aftalen velkommen.

”Der er ikke en ’one size fits all’ for dansk færgefart. De danske færgeruter har hver deres unikke forhold som sejltid, antallet af daglige overfarter, tiden i havn og størrelse på færgen, der alt sammen er med til at afgøre, hvordan netop den rute bedst omstilles til at udlede mindre CO2. Derfor er det positivt, at de kommunale færger nu får mulighed for at søge penge til de projekter, der giver bedst mening for dem,” siger Jacob K. Clasen, viceadm. direktør i Danske Rederier.

Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark pegede i sin rapport til regeringen netop på de kommunale og offentligt udbudte færgeruter som et vigtigt redskab i den grønne omstilling. Erfaring viser nemlig, at omstilling til andre drivmidler kan medføre ”børnesygdomme”.

”Vi er glade for, at regeringen har lyttet til de anbefalinger, vi kom med gennem klimapartnerskabet. Det er vigtigt for os at få erfaringer med både batteridrift som på El-færgen Ellen, men også erfaring med omstilling til forskellige grønne brændstoffer som for eksempel brint de steder, hvor batteridrift ikke er en mulighed,” siger Jacob K. Clasen.

Analyse af hurtigfærger

Der afsættes med aftalen også penge til en analyse af den grønne omstilling af hurtigfærgerne. Her vil der være et særligt fokus på Kattegatfærgerne, som ikke kan sejle på el på grund af teknologiske barrierer.

”Vi glæder os til at bidrage til analysen af hurtigfærgerne, som jo er en vigtig genvej over Danmark for mange danskere. Med de afstande og hastigheder er batterier ikke realistiske, så der er vi glade for det kommende arbejde med at afdække mulighederne for at understøtte konvertering til

grønne brændsler,” siger Jacob K. Clasen.  

  • Aftalen indebærer en pulje på 200 millioner kroner, som er øremærket den grønne omstilling af den kommunale færgedrift herhjemme.
  • Puljen skal understøtte initiativer, der kan bidrage til den grønne omstilling af transportsektoren, fx el-færger, udbredelse af ladeinfrastruktur, omstilling af den tunge transport m.v.

Læs mere på Transportministeriets hjemmeside