Alle nyheder

29. november 2017

Nyhed

Nordisk voldgiftsinstitut sat i søen

I går var en mærkedag for fælles nordisk samarbejde inden for shipping. Danske kræfter har arbejdet på etableringen af en nordisk voldgift i et stykke tid, og nu bærer arbejdet frugt.

 

Reglerne er på plads, og der er nu nordisk enighed om at etablere en forening i Norge som den formelle ramme for instituttet. Meningen er så, at denne forening skal stiftes med hvert af de nordiske lande som deltager. I Danmark er den danske søretsforening medstifter for at undgå unødig bureaukrati.  

 

”Vi har arbejdet frem til denne dag længe. Vi er stolte over at repræsentere Det Blå Danmark i stiftelsesfasen. Det er dog tanken at finde repræsentanter med bredere faglig ballast og profil til at overtage fremover,” siger formanden for den danske søretsforening, advokat Henrik Thal Jantzen og bestyrelsesmedlem, advokat Peter Appel.

 

Der er også blå støtte til instituttet, som en vej til at skabe nye muligheder for de danske redere.

 

”Det er vigtigt, at vi hele tiden er med til at skabe nye forretningsområder til gavn for dansk erhverv og dermed også Danmark i almindelighed. Vi ser gerne, at en større del af de maritime sager løses her, og at vi i Danmark  bliver endnu stærkere på den juridiske ekspertise i shippingsager,” tilføjer Per Zerman, Head of Legal fra Norden.

 

I dag er London maritim hub for blandet andet forsikring, mægling og tvistløsning. Ordlyden i standardkontrakter inden for shipping er næsten også altid, at tvister skal bedømmes efter engelsk ret og ved voldgift ved de engelske domstole.

 

”Timingen for den nordiske voldgift er god, da det er usikkert, om engelske domme fortsat vil kunne fuldbyrdes på en effektiv måde efter Brexit. Vi vil derfor arbejde for, at muligheden for nordisk voldgift finder vej ind i standardkontrakterne, da processen i nordisk voldgift ikke er nær så tung som i andre lande”, uddyber erhvervsjuridisk chef i Danske Rederier, Henriette Ingvardsen.

 

Fakta - nordisk voldgiftsinstitut

Et nordisk voldgiftsinstitut vil give nordiske rederier - og andre maritime aktører som lastesiden, havne, maritime leverandørvirksomheder og forsikringsselskaber - mulighed for at vælge deres hjemmebane til tvistløsning.

 

Voldgift bruges ofte i internationale sager, navnlig fordi parterne gennem voldgift kan vælge et neutralt forum, hvor de har indflydelse på voldgiftsrettens sammensætning, sagsbehandling og retsanvendelse. Hertil kommer, at voldgiftskendelser som følge af internationalt samarbejde i meget større udstrækning end domme er sikret mulighed for fuldbyrdelse internationalt.

 

Initiativet er blevet til med støtte fra den Danske Maritime Fond, som har understøttet den afklarende fase.