Alle nyheder

02. oktober 2020

Nyhed

Ny bølgebryder for Det Blå Danmark

Den nyfødte maritime klynge ’Maritime & Logistics Innovation Denmark’ er blevet udpeget som klyngeoperatør for maritime erhverv og logistik.

Ambitionen om at blive den samlende nationale klynge for maritime erhverv og logistik er netop blevet indfriet.

Danmarks Erhvervsfremmestyrelse har i dag udpeget den nye klynge ’Maritime & Logistics Innovation Denmark’ (MARLOG) til at understøtte de mange dygtige virksomheder og aktører inden for Det Blå Danmark de kommende fire år.

Dermed bliver MARLOG Danmarks officielle klyngeorganisation for de maritime erhverv & logistik. MARLOG er etableret i 2020 og organiseret som en forening med hubs i København, Frederikshavn, Svendborg, Esbjerg og Rønne.

Bestyrelsesformand for MARLOG Peder Gellert Pedersen, DFDS, udtaler:

 

”Jeg glæder mig over, at MARLOG gennem udpegningen til national klyngeoperatør for maritime erhverv og logistik nu er blåstemplet som klyngeoperatør for hele erhvervet. MARLOG vil lægge godt fra kaj med mange medlemsvirksomheder, en stor projektportefølje, mange aktiviteter lige fra første dag og ikke mindst et stærkt og kompetent hold, der er klar til at arbejde med innovation og udvikling i erhvervet. Vi står overfor mange udfordringer og muligheder, hvor klimaudfordringen, miljøkrav, cirkulær økonomi, digitalisering, automatisering og ikke mindst adgangen til de rette kompetencer vil være afgørende spørgsmål. Jeg ser frem til, at branchen støtter op om MARLOG, at virksomheder og andre interessenter melder sig ind og byder ind med konkrete projektideer, som kan være med til at løfte udfordringer og forløse potentialer til gavn for erhvervet i hele Danmark. På denne måde kan vi løfte i flok fremfor som enkeltvirksomheder”.

Allerede nu er klyngen i gang med forberedelserne. Medarbejderne er klar til bedst muligt at involvere og servicere virksomheder inden for det maritime og logistik i hele landet med aktiviteter, der kan skubbe på udviklingen - specielt inden for grøn omstilling og digitalisering.

Adm. direktør i Danske Rederier, Anne H. Steffensen sidder i bestyrelsen for MARLOG og glæder sig over valget af den nye klynge:

”Vi har samlet alle gode kræfter inden for det maritime og logistik under samme paraply, og udpegningen fra Erhvervsfremmebestyrelsen er en blåstempling af klyngen, der nu for alvor kan komme i gang med arbejdet. Jeg ser frem til, at MARLOG søsætter nye projekter, der kan være med til at fastholde Danmarks position som førende søfartsnation,” siger Anne H. Steffensen.

MARLOG bygger videre på de maritime klyngeorganisationer ’Maritimt Center for Optimering og Drift’, ’Fyns Maritime Klynge’ og ’Maritime Development Center’ samt ’Transportens Innovationsnetværk’ og viderefører mange af de gode eksisterende indsatser.

Se mere på marlog.dk