Alle nyheder

05. september 2017

Nyhed

Ny guide skal lette arbejdet med ballastvandkonventionen

Om få dage træder ballastvandskonventionen i kraft. Herefter skal alle nybyggede skibe have et behandlingsanlæg for ballastvand installeret. For eksisterende skibe skal anlæg installeres fra 8. september 2019 til 8. september 2024.

 

Konventionen skal sikre, at der ikke fragtes invasive arter som f.eks. zebramuslinger og dræbergopler fra et farvand til et andet i skibenes ballastvand.

 

Men de nye regler er komplekse, og der er en lang række forhold, som besætningerne skal have styr på, hvis de skal undgå problemer i forbindelse med f.eks. havnestatsinspektioner.

For allerede nu skal eksisterende skibe efterleve konventionen, og det betyder f.eks., at ballastvandet skal skiftes på rejsen, hvis et behandlingsanlæg ikke er installeret. Skibene skal også være udstyret med et certifikat og godkendte skibsspecifikke ballastvandsmanualer, og der skal holdes styr på forskellige lokale krav, som f.eks. de amerikanske særregler.

 

Derfor har Danske Rederier fået udarbejdet en guide – The Little Blue Book on Ballast Water - der skal gøre det nemmere og mere overskueligt at efterleve konventionens regler. Vejledningen er tænkt til at skulle ligge om bord på skibene, så besætningerne kan slå op i den.

 

”Vi får løbende spørgsmål fra vores medlemmer om, hvordan konventionen skal implementeres i praksis. Da der er tale om helt ny lovgivning, er der en lang række forhold, som man skal være skarp på, og mange spørgsmål der skal afklares. Vi har derfor produceret en kort og overskuelig guide, der klæder rederierne på til at håndtere opgaven, så skibene undgår problemer, når de inspiceres af myndighederne i havnene,” siger Per Winther Christensen, teknisk chef i Danske Rederier.

 

Projektet er støttet af den Danske Maritime Fond og udarbejdes af konsulentfirmaet Litehauz. Vejledningen kan downloades neden for og er bredt tilgængelig for både danske og internationale rederier og myndigheder.