Alle nyheder

06. marts 2018

Nyhed

Ny innovations- og digitaliseringschef i Danske Rederier

Asbjørn Overgaard Christiansen tiltræder i denne uge som innovations- og digitaliseringschef i Danske Rederier. Det er en nyoprettet stilling, som er en udløber af Danske Rederiers nye strategi – ”Ahead of the Curve”.

Rederierne står overfor en gennemgribende digitalisering i de kommende årtier. Ændringerne har potentiale til at ændre verdenshandelen, åbne for nye forretningsmodeller og samtidig øge cybertruslerne. Hvis rederierhvervet skal være på forkant, skal der være et endnu større fokus på digitalisering og innovation i virksomhederne, så erhvervet selv præger udviklingen.

 

Danske Rederier opretter derfor en stilling som innovations- og digitaliseringschef, der kan samle trådene og være et samlingspunkt for de mere politiske aspekter af rederierhvervets digitalisering.

 

Stillingen besættes af Asbjørn Overgaard Christiansen, der i en længere årrække har været ansat i Udenrigsministeriet. Han har bl.a. været udstationeret i Hong Kong og Bangkok, været ministersekretær og har senest været ansvarlig for de syv danske innovationscentre på tværs af kloden.

 

”Danske Rederier har en ambition om at understøtte rederiernes digitalisering og innovation. Det kan vi gøre ved bl.a. at facilitere netværk, partnerskaber og uddannelse samt sparre med rederierne om deres udfordringer ved digitaliseringen. Asbjørn får til opgave at definere de nærmere strategiske indsatser i tæt samarbejde med Danske Rederiers ledergruppe, så vi styrker vores stemme inden for dette område i vækst, og samtidig gør Danske Rederier til en oplagt samarbejdspartner for en bred kreds af interessenter,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

 

Asbjørn Overgaard Christiansen er tiltrådt den 5. marts. Han vil bruge den kommende tid på at mødes med medlemmer og samarbejdspartnere og blive klogere på perspektiverne.

 

”Først og fremmest skal jeg ud og hilse på medlemmerne og de mange aktører i og omkring Det Blå Danmark. Der er allerede fuld gang i digitale projekter i mange rederier, hvilket er meget positivt. Nye virksomheder er også på vej med løsninger, der kan være afgørende for branchen. Min rolle bliver at identificere og understøtte de muligheder, der går på tværs af virksomhederne. Jeg ser et stort potentiale for samarbejde mellem aktørerne i den maritime klynge, så vi kan udnytte de mange data og innovative ideer, som rederierne ligger inde med til gavn for det Blå Danmark. En digital omstilling af søfarten er helt afgørende for erhvervets fremtidige succes,” siger Asbjørn Overgaard Christiansen.

 

Ny analytiker og konsulent

Danske Rederier har også ansat en ny analytiker og konsulent inden for den seneste tid.

 

Det drejer sig om Jonas Hoffmann, der tiltrådte som analytiker i februar. Han er uddannet cand.merc.fir fra CBS og har tidligere arbejdet i rederiet NORDEN og Tryg.

 

Caroline Tøxen er tiltrådt som politisk konsulent i begyndelse af marts. Hun er nyuddannet cand. polit fra Københavns Universitet, og har tidligere været ansat hos Det Konservative Folkeparti på Christiansborg.