Alle nyheder

14. december 2018

Nyhed

Ny lov sætter fokus på erhvervsfremme

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er oprettet med Falck-direktør Jakob Riis som formand. Bestyrelsen får til opgave at understøtte regeringens erhvervsfremmestrategi.

Med torsdagens vedtagelse af erhvervsfremmeloven i Folketinget bliver alle regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd fremover erstattet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der får til opgave at sikre en sammenhængende strategi for erhvervsfremme i hele landet.

Det er en reform, som ventes af få betydning for Det Blå Danmark.

”Erhvervsfremmereformen er en vigtig del i at styrke den maritime klynges økonomiske fodaftryk. I dag beskæftiger Det Blå Danmark 95.000 jævnt fordelt over hele Danmark. Samlet eksporterer vi knap 25 procent af Danmarks samlede eksport. Og en stærk erhvervsfremme kan styrke klyngeeffekter i hele landet og dermed eksportpotentialet,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier. Og hun tilføjer:

”Så vi ønsker regeringen og Dansk Folkeparti tillykke med vedtagelsen af en ny og moderne erhvervsfremmeindsats. I Det Blå Danmark står vi naturligvis klar til at levere vores som en af Danmarks særlige erhvervsmæssige styrkepositioner.”

Den nye bestyrelse får ansvaret for en decentral erhvervsfremmeindsats, der skal være til gavn for virksomheder i hele Danmark og sætte rammerne for kommende erhvervsklynger, regionale indsatser og den kommunale erhvervsudvikling.

Samtidigt overtager bestyrelsen den indsats, der før lovens vedtagelse blev varetaget af de 147 medlemmer af de seks regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd.

For søfarten er det vigtigt, at den nye erhvervsfremmebestyrelse arbejder for at sikre, at der er de rette betingelser for fortsat udvikling, vækst og jobskabelse, og samtidigt tage højde for forskelligheder og afsæt i danske styrkepositioner.

”En national maritim klynge vil kunne løfte bredt og styrke lokal rekruttering, målrettet uddannelse, innovations- og udviklingsprojekter, der peger fremad mod nye behov og løsninger samt ikke mindst de altafgørende netværk på tværs af industri, organisationer, vidensinstitutioner og myndigheder.” siger Anne H. Steffensen.

Den nye erhvervsfremmebestyrelse får Jakob Riis, adm. direktør, Falck A/S, som formand og vil blive betjent af et nyt sekretariat i Silkeborg.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (scanpix)