Alle nyheder

16. december 2019

Nyhed

Ny maritim forsknings- og innovationsstrategi

Mere effektiv digitalisering, fart på den klimaneutrale skibsfart og mere forskning. Danske Rederier lancerer ny maritim forskning- og innovationsstrategi, som skal sætte retningen for fremtidens skibsfart.

Rederierne står overfor nye udfordringer anført af ambitiøse klimamål, miljøregulering, øget digitalisering og nye forretningsmodeller. Og store dele af fremtidens løsninger er stadig ukendte. Innovation er derfor højere på rederiernes dagsordenen end nogensinde før.

 

Udvikling, og nye forsknings- og innovationsprojekter er blandt andet altafgørende for, at danske rederier når klimamålene og forbliver konkurrencedygtige i en mere og mere digitaliseret verden. 

 

Danske Rederier præsenterer derfor en ny forsknings-og innovationsstrategi, som blandt andet sætter rammerne for, hvordan rederierne vælger forskningsprojekter, modtager støtte og hvordan de kan opnå bedst muligt udbytte fra arbejdet.

 

”Strategien giver os en fælles vision, ramme og nogle helt specifikke mål at arbejde efter i de kommende år, hvor innovation spiller så afgørende en rolle for udviklingen, ikke mindst på klimaområdet, men også inden for digitale teknologier”, siger innovationschef i Danske Rederier, Asbjørn Overgaard Christiansen.  

 

Maritim forskning underfinansieret

I foråret lancerede Danske Rederier en maritim forskningsanalyse fra konsulenthuset Damvad. Rapporten viste, at vi er førende på den maritime forskning i Danmark, men at der samtidig er flere udfordringer. Danmark bliver snart overhalet af flere konkurrenter, og forskningen er markant underfinansieret fra offentlig side i forhold til sammenlignelige lande. 

 

Det kan blive et stort problem, mener Danske Rederier, og derfor har den nye forsknings- og innovationsstrategi fokus på tre hovedområder: Vejen til klimaneutral skibsfart, digitalisering for effektivitet og forskningskoordination og finansieringsmuligheder. 

 

”Vi har over de seneste år set en hastig udvikling i rederiernes engagement i innovationsprojekter. Både når det gælder forskningsprojekter med universiteter, egne innovationsprojekter eller test- og demonstrationsprojekter med eksterne partnere. Det er vigtigt for fremtidens skibsfart, at det fortsætter og det kræver konkrete mål og retning”, fortsætter Asbjørn Overgaard Christiansen.