Alle nyheder

28. september 2017

Nyhed

Ny opgørelse: Rederierne sikrer job udenfor byerne

Rederierne sikrer masser af arbejdspladser i de såkaldte yder- og landkommuner. Det viser en ny opgørelse fra Danske Rederier, hvor det fremgår at hele 66 pct. af de søfarende bor i de 46 yder- og landkommuner, som defineres af Erhvervsstyrelsen. Opgørelsen er input til et nyt vækstudvalg, hvor Danske Rederier deltager.

Hovedkontorerne ligger måske tæt byer som København og Gentofte, men det er ingen hindring for, at rederierne sikrer jobs i hele landet. Det viser en ny opgørelse, hvor de søfarendes bopæl er holdt op imod Erhvervsstyrelsens definition af land- og yderkommuner.

Her fremgår det, at 66 pct. af de søfarende bor i en af de 46 land- og yderkommuner. Zoomes der helt ind på de 16 yderkommuner, er det 21 pct. af de søfarende, der bor her. Søfolkene er dermed overrepræsenteret i disse kommuner, hvor kun 8,5 pct. af den generelle voksne befolkning bor.

”Den nye opgørelse underbygger en vigtig pointe – nemlig at rederierne leverer et afgørende bidrag til beskæftigelsen i de egne af landet, hvor man skal arbejde lidt hårdere for at skabe vækst og jobs. Det er et bidrag, som vi er stolte, da det sætter en streg under, at søfarten skaber værdi i hele landet,” siger Jakob Ullegård, direktør i Danske Rederier.

Danske Rederier med i nyt vækstudvalg

De markante maritime aftryk i landdistrikterne er også baggrunden for, at Danske Rederier nu sidder med i det vækstudvalg, som netop er blevet nedsat af Landdistrikternes Fællesråd. Udvalget skal kortlægge muligheder og udfordringer for de erhverv, der fylder meget i land- og yderområderne. Herudover skal udvalget identificere, hvordan der i højere grad kan skabes lokaludvikling.

”Vi er meget stolte af at have samlet nogle af de vigtigste aktører inden for de erhverv, der fylder meget i landdistrikterne i ét udvalg,” sagde Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd i forbindelse med udvalgets første møde, der blev afholdt mandag den 25. september i Egtved. Udvalgsarbejdet forventes afsluttet inden udgangen af tredje kvartal 2018.

”Vi ser frem til at bidrage til udvalgsarbejdet, og komme med forslag til ny vækst. Vi ved, at Det Blå Danmark i alt bidrager med 95.000 arbejdspladser spredt ud over hele Danmark. Det kan mærkes – ikke mindst i land- og yderkommunerne. Med regeringens finanslovsudspil og en kommende vækstplan for Det Blå Danmark fra erhvervsminister Brian Mikkelsen, kan det blive til endnu mere. Det vil være aktuelt at drøfte i regi af det nye vækstudvalg,” siger Jakob Ullegård, der deltog i udvalgets møde i mandags.

Tabel: Søfarende er overrepræsenterede i land- og yderkommuner

 

Søfolk og voksne danskere i de 16 yderkommuner

Andel af søfolk i Danmark

21,1 pct.

Andel af alle voksne danskere

8,5 pct.

 

Søfolk og voksne danskere i de 30 landkommuner

Andel af søfolk i Danmark

44,7 pct.

Andel af alle voksne danskere

26,8 pct.

 

Søfolk og voksne danskere i de 46 land- og yderkommuner

Andel af søfolk i Danmark

65,8 pct.

Andel af alle voksne danskere

35,4 pct.

Oversigt over land- og yderkommuner  

Yderkommuner: Bornholm, Langeland, Lemvig, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Skive, Struer, Thisted, Tønder, Varde, Vesthimmerland, Ærø

Landkommuner: Aabenraa, Assens, Billund, Brønderslev-Dronninglund, Esbjerg, Faaborg-Midtfyn, Fanø, Frederikshavn, Guldborgsund, Haderslev, Hedensted, Herning, Hjørring, Holstebro, Ikast-Brande, Jammerbugt, Kalundborg, Kerteminde, Mariagerfjord, Nordfyn, Nyborg, Odsherred, Randers, Rebild, Syddjurs, Svendborg, Sønderborg, Vejen, Viborg, Vordingborg

Note om opgørelsen

Kommunernes benævnelse stammer fra opdelingen i den ”Regional- og landdistriktspolitiske redegørelse 2016” fra Erhvervsstyrelsen.

Danske Rederier har tidligere opgjort antallet af søfarende i yderkommuner efter SKATs definition af en yderkommune, der angiver de kommuner, hvor der gives ekstra kørselsfradrag. Denne opgørelse viste samme tendens med 49 pct. af de søfarende bosat i de 25 kommuner, som SKAT har udpeget.