Alle nyheder

28. september 2020

Nyhed

Ny strategi er grøn – og blå

Regeringen sætter med sin nye forskningsstrategi fokus på fire grønne missioner. To af dem rammer lige ned i skibsfarten og Det Blå Danmarks behov for nye klimaløsninger.

Med ønsket om at afsætte 750 millioner af midlerne fra den såkaldte forskningsreserve til fire grønne missioner, sætter regeringen nu for alvor kursen mod en grønnere fremtid.

Og da to af de fire missioner i høj grad er relevante for den omstilling, skibsfarten står overfor, hilser Danske Rederier den nye strategi velkommen.

”Vi har sat os det ambitiøse mål, at dansk skibsfart skal være CO2-neutral allerede i 2050. Det mål når vi kun, hvis vi sætter turbo på forskning i nye brændstoffer, og derfor er jeg glad for at se, at regeringen prioriterer forskning i grønne brændstoffer til transport og industri, som en af de fire missioner i den nye strategi,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Fire grønne missioner i 2021

Udover missionen om forskning i grønne brændstoffer vil regeringen afsætte midler til missionerne ’Fangst og lagring eller anvendelse af CO2’, ’Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion’ og ’Genanvendelse og reduktion af plastaffald’.

Missionen ’Fangst og lagring eller anvendelse af CO2’ er også interessant for skibsfarten. Flere rederier er gået i gang med at undersøge, hvordan deres skibe kan bruges til at fragte CO2 ud til f.eks. udtjente oliefelter. 

”Flere af vores rederier har allerede den ekspertise, der skal til for at fragte CO2 om bord på deres skibe, så det vil være oplagt med nyt samarbejde på det område,” siger Anne H. Steffensen.

Læs mere om de fire grønne missioner her