Alle nyheder

16. november 2018

Nyhed

Ny udenrigspolitisk strategi rammer plet

Udenrigsminister Anders Samuelsen og minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs præsenterede i går regeringens nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi for 2019-20. Strategien sætter fokus på styrkelse af bl.a. dansk erhvervsliv på de internationale markeder med udgangspunkt i kerneområder som internationalt samarbejde, økonomisk diplomati og et mere smidigt europæisk system med fokus på en ambitiøs frihandelsdagsorden.   

En stærk global indsats fra det officielle Danmark er afgørende for dansk skibsfart. Med over to tredjedele af de samlede aktiviteter uden for EU's grænser er søfarten dagligt eksponeret for global konkurrence, internationale rammebetingelser og ikke mindst de udfordringer, som det bringer med sig. 

Skibsfarten er i dag en del af en international verdensorden, som er under forandring. Der bliver stillet spørgsmål ved de internationale spilleregler, som vi kender dem under bl.a. WTO.  USA og Kina er dansk søfarts to største markeder, men det er samtidig markeder, som i disse dage skaber usikkerhed for erhvervet gennem handlinger som straftold på samhandelspartnere, genindførsel af sanktioner over for Iran og diskrimination af internationale aktører.  

”Verden i dag er et bedre sted at leve i end nogensinde før. Men det er samtidig en langt mere uforudsigelig verden. De globale magtforhold forskydes, og det internationale regelbaserede samarbejde, der har været definerende for den globale udvikling, er under pres. Den udvikling stiller krav til dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik,” udtaler udenrigsminister Anders Samuelsen i forbindelse med præsentationen af den nye strategi.

Af samme årsag er Danske Rederier meget tilfredse med, at regeringens nye strategi sætter en klar retning for dansk økonomisk diplomati og understøttelsen af dansk erhvervslivs vækst på de internationale markeder.  

”International samhandel er essentielt for skibsfarten. Derfor tager vi rigtig godt imod regeringens nye udenrigspolitiske strategi. Med fortsat opbakning til EU's ambitiøse handelspolitiske dagsorden, øget fokus på smidig handel og udnyttelse af de globale vækstmuligheder i bl.a. Kina, styrker regeringen områder, som kan flytte noget for dansk erhvervsliv - og dansk skibsfart,” siger Jacob K. Clasen, direktør i Danske Rederier.

Det glæder desuden Danske Rederier, at regeringen har fokus på sikkerhed generelt og mere specifikt på cybersikkerhed.

”Sikre handelsveje, hvor søfolk ikke føler sig truet af pirateri er afgørende for fortsat udvikling og velstand – særligt i Afrika. Derudover er rederier, som alle andre virksomheder, og i stigende grad potentielle ofre for cyberkriminalitet. Derfor glæder det os, at regeringen har øje herfor”, siger Maria Skipper Schwenn, Direktør i Danske Rederier.

Udenrigspolitikken har afgørende betydning for Danske Rederier. Skibsfarten er Danmarks største eksporterhverv.  Mere end 90 pct. af aktiviteterne er eksport, og mere end 70 pct. af aktiviteterne sker uden for EU.

Se strategien her