Alle nyheder

05. november 2019

Nyhed

Ny viden om håndhævelsen af svovlkravene

Blandt droner, satellitter og sniffere mødes danske rederier, myndigheder og teknologiproducenter til en snak om, hvordan skibsfartens udledningskrav skal håndhæves fra næste år.

(Foto: Svovlsnifferen på Storebælt)

Om få uger træder de nye strengere svovlkrav i kraft. Efter årsskiftet må skibe kun sejle med brændstof med et svovlindhold på 0,5 procent, medmindre skibet har installeret et røgrensningsanlæg, også kaldet en scrubber. Det er en markant reduktion fra den nuværende tilladte svovlprocent på 3,5, hvilket betyder øgede brændstofudgifter. Vigtigst af alt, så skal reglerne håndhæves overalt i verden, da det ellers resulterer i ulige konkurrencevilkår.  

Derfor mødes myndigheder, rederier og teknologiproducenter i dag til konferencen ”Hvordan skal skibsfartens udledningskrav håndhæves?” Her skal de drøfte mulighederne og sætte fokus på håndhævelsen af svovlreglerne i både dansk og internationalt farvand. 

”Svovlkravene er omkostningstunge for erhvervet både at omlægge til og overholde, så derfor er det vigtigt at reglerne håndhæves, så vi sikrer, at alle i branchen opererer under de samme vilkår. Vi skal eliminere en hver form for gevinst ved at overtræde reglerne” siger Maria Skipper Schwenn, direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning hos Danske Rederier.  

Videndeling og konkret tiltag

Dagens program er fyldt med ekspertoplæg, virksomhedserfaringer og fremvisning af produkter. Der vil blandt andet være oplæg fra Miljø- og Fødevareministeriet og Søfartsstyrelsen, som fortæller om, hvad myndighederne kan og vil gøre for at håndhæve de nye svovlregler. Der vil også være fremvisning af droner og sniffere, som kan bruges til at tjekke, hvor meget svovl et skib udleder.

Derudover vil en række virksomheder præsentere teknologiske løsninger, mens senior regulatory affairs manager hos Mærsk, Jesper Fanø, deler sin viden om juraen på åbent hav som forudsætning for at håndhæve reglerne.

”For at man kan eliminere den økonomiske gevinst ved snyd på åbent hav, er det vigtigt, at relevante myndigheder har en fælles forståelse for et juridisk udgangspunkt, der muliggør effektiv håndhævelse på åbent hav. Det er heldigvis lykkedes,” siger senior regulatory affairs manager hos Mærsk, Jesper Fanø.

Det er op til de enkelte lande at håndhæve de nye svovlregler, som er blevet vedtaget i FN´s internationale søfartsorganisation, IMO.

”IMO har nemlig hidtil ikke sat standarder for håndhævelse. Omvendt har man heller aldrig udrullet en så omkostningstung regulering for skibsfarten. Derfor er det vigtigt, at enhver tvivl om juridisk manøvrerum ryddes af vejen”, siger Maria Skipper Schwenn.

Fakta: 

1. januar 2020 skal det årlige forbrug på mere end 250 millioner ton HFO (Heavy Fuel Oil med 3.5 pct. svovl) omlægges til svovlfattige brændstoffer

2.700 skibe forventes at have røggasrenseanlæg (scrubbers) installeret 1. januar 2020 og kan dermed fortsætte med at bruge HFO.

Det er op til de enkelte lande at håndhæve de nye svovlregler, der er blevet vedtaget i FN's internationale søfartsorganisation, IMO.

På dansk opfordring har IMO vedtaget det såkaldte Carriage Ban. Det medfører, at det er forbudt at have brændstof om bord med en højere svovlprocent end 0,50 pct. med mindre man har en scrubber installeret. Forbuddet betyder, at håndhævelsen bliver mere simpel og effektiv.