Alle nyheder

23. september 2022

Nyhed

Nye guidelines på vej

FN’s søfartsorganisation IMO på vej med nye guidelines for brug af alternative brændstoffer. Danske Rederier ser guidelines som et vigtigt skridt på vejen mod klimaneutralitet.

Hvordan skal de nye brændstofferne håndteres, hvilke procedurer skal man følge, og hvad er vigtigt at være opmærksom på, når man bygger nye skibe?

Der vil forventeligt opstå mange spørgsmål, når rederierne fremover skal sejle på en række nye, alternative brændstoffer. Derfor udarbejder en underkomite i IMO en række guidelines, der skal hjælpe rederierne.

”Rederierne har brug for klare regler, før de bygger de skibe, der skal sejle på de nye brændstoffer, og derfor er de nye guidelines er et vigtigt skridt på vejen mod vores mål om at sejle helt klimaneutralt i 2050,” siger Maria Skipper Schwenn, direktør for klima, miljø og sikkerhed i Danske Rederier.  

På det netop overståede møde blev man færdige med guidelines for brug af LPG (Liqufied Petroleum Gas) som brændstof på skibene. Men i Danske Rederier har man blikket fast rettet mod færdiggørelsen af guidelines for brugen af brint og ammoniak som brændstoffer til skibene.

”Det er enormt vigtigt, at vi så hurtigt som muligt får helt klare regler for de nye brændstoffer. Udviklingen går så stærkt, at regler enten ikke eksisterer eller ganske enkelt ikke kan følge med teknologien. Reguleringen skal være med til at understøtte overgangen og sikre, at de, der går forrest, ikke risikerer unødvendige benspænd,” siger Maria Skipper Schwenn.

Danske Rederier har en udover målsætningen om klimaneutral skibsfart i 2050 også en målsætning om, at minimum 5 procent af den danske flåde kunne sejle på klima-neutralt brændstof i 2030.

 

FAKTA:

På et netop overstået møde i underkomiteen CCC (Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Containers) blev IMO færdig med en guideline for brug af LGP (Liquified Petroleum Gas) som brændstof på skibe. Reglerne skal nu godkendes af Marine Safety Committee (MSC) før de kan anvendes. Det forventes at ske på mødet i foråret 2023.

LPG opfattes som et overgangsbrændstof i lighed med LNG (Naturgas) og reglerne for brug af LPG er baseret på reglerne for LNG, som er en del af den såkaldte IGF Kode. The guidelines for brint og ammoniak vil også blive en del af IGF Koden)