Alle nyheder

27. december 2019

Nyhed

Nye regler i brændstofs-branchen

I flere år har bunkeringsvirksomheder verden over forberedt sig på de nye svovlregler, som træder i kraft ved årsskiftet. Og det nye brændstof, uddannelse af mandskab og klargørelse af skibe tvinger virksomhederne til at nytænke deres måde at drive forretning på.

Bølgerne slår ind på siden af skibet Skaw Provider, som ligger til kaj i Portland havn i Sydengland. Det regner, og vinden er kraftig på denne december morgen, hvor solen kun lige er stået op. Men det lidt hårde vintervejr afholder ikke besætningen fra at arbejde på dækket, hvor skibet gøres klar til at få fyldt olie på tankene.  

Skibet er ejet af bunkeringvirksomheden Monjasa, som har knoklet for at forberede skibet til de nye svovlregler. Fra årsskiftet må det brændstof, som skibet leverer til andre skibe, max indeholde 0,5 procent svovl, mod de 3,5 procent det må indeholde i dag, medmindre skibet har installeret et røgrensningsanlæg, en såkaldt scrubber. Derfor er tankene blevet renset og klargjort, mens personalet er blevet undervist i at håndtere den nye olie.

De nye regler har nemlig krævet store omlægninger i hele leveringskæden af brændstof til skibe verden over. Hos Monjasa, som er en af verdens 10. største bunkeringvirksomheder, ligger de første forberedelser allerede flere år tilbage.

” Vi begyndte de første forberedelser for mere end to år siden, så det har været en lang proces, men vi har arbejdet hårdt og målrettet, så vi føler os klar til indførelsen af de nye svovlregler fra IMO”, siger COO hos Monjasa, Svend Stenberg Mølholt, da han går ombord Skaw Provider.

Forberedelserne handler blandt andet om klargøring af tanke, uddannelse af mandskab, så de kan håndtere den nye olie og ikke mindst nytænkning af hele købs- og leveringskæden, så det sikres, at den rigtig olie kan leveres til tiden.

” Det er afgørende, at vi undgår en flaskehals, da det kan komme til at koste hele branchen dyrt. Vi køber olien hos de største olieselskaber for at sikre kvaliteten, og den største udfordring bliver uden tvivl timingen her i overgangsfasen,” siger Svend Stenberg Mølholt.

Reglerne berører hele branchen

De nye svovlregler betyder, at rederierne enten kan vælge mellem at installere en scrubber og sejle videre på brændstof med op til 3,5 procent svovl, eller de kan skifte til et brændstof med 0,5 procent svovl.

Et af de rederier, som har valgt at benytte sig af det nye brændstof på alle dets skibe, er J. Lauritzen, som derfor følger forberedelserne hos bunkeringvirksomhederne nøje.

” Det er naturligvis helt afgørende, at leverandøren har styr på kvaliteten af det produkt de sælger. Det er især vigtigt, at brændstoffets svovlindhold ligger et stykke under den fastsatte grænse på 0,5% så der er plads til usikkerheder i forbindelse med test af olien. Leverandøren må også sikre sig, at brændstoffet har gode brandegenskaber, og at det er et stabilt produkt, så det kan tåle at blive lagret og håndteret ombord på skibene”, siger Claus Kesting, General Manager, Bunker Procurement hos J. Lauritzen.

”Det er en kæmpe gamechanger for skibsfarten, men de danske rederier har længe arbejdet målrettet på at blive klar til at overholde de nye regler. Det har krævet strategiske overvejelser, investeringer og mandetimer. Nu, hvor der kun er få dage til de nye regler træder i kraft, er jeg glad for at se, at alle vores medlemmer er klar til skiftet” siger Maria Skipper Schwenn, direktør for sikkerhed, miljø og maritim forskning i Danske Rederier.

Fakta: 

  • Det er op til de enkelte lande at håndhæve de nye svovlregler, der er blevet vedtaget i FN's internationale søfartsorganisation, IMO.
  • På dansk opfordring har IMO vedtaget det såkaldte Carriage Ban. Det medfører, at det er forbudt at have brændstof om bord med en højere svovlprocent end 0,50 pct. med mindre man har en scrubber installeret. Forbuddet betyder, at håndhævelsen bliver mere simpel og effektiv.