Alle nyheder

09. januar 2014

Nyhed

Nye veje til en shipping-karriere

Efter sommerferien får 25 studerende mulighed for at begynde på den shipping-bachelor, som Copenhagen Business School (CBS) lancerer i samarbejde med Singapore Management University (SMU). På samme tid tager lige så mange studerende hul på uddannelsen i Singapore, og i løbet af de tre år, uddannelsen strækker sig over, bliver de studerende på BSc in International Shipping and Trade samlet i to semestre, ét i København og ét i Singapore.

Den nye uddannelse er en helt ny vej til en karriere inden for shipping, fortæller Pia E. Voss, som er vicedirektør i Danmarks Rederiforening, der har været med til at udvikle uddannelsen.

"Det bliver en utrolig spændende uddannelse, som vil give et rigtig godt fagligt fundament for en efterfølgende shipping-karriere. Når de tre år er overstået, kan man vælge at søge ud i et rederi som shippingtrainee eller man kan vælge at fortsætte med en cand. merc.-overbygning," siger Pia E. Voss.

Det første år af bacheloren har fokus på erhvervsøkonomiske fag og giver en introduktion til det maritime område. Andet år samles de 50 studerende i København for at ar-bejde med emner som ’operations and logistics’, ’risk management’ og med et overordnet fokus på København som et centrum for shipping. I andet halvår flyttes undervisningen til Singapore, hvor det faglige fokus er på bl.a. ’port management’ og ’trade finance’. I løbet af det tredje år får de studerende mulighed for prøve deres kompetencer af i praksis under et praktik-ophold i et rederi. Uddannelsen afsluttes med et bachelor-projekt.

Uddannelsen er et supplement til den allerede eksisterende shipping-uddannelse "The Commercial Shipping Programme", som Danmarks Rederiforening har udbudt siden 2012, hvor man sideløbende med en trainee-ansættelse i et rederi følger undervisning på Danish Shipping Academy.

"Den nye uddannelse vil være et naturligt fundament for en trainee-ansættelse i et rederi, og uddannelsen adskiller sig fra andre bachelor-uddannelser ved at have specifikt fokus på det maritime og det internationale og ved at rumme mulighed for, at de studerende allerede under uddannelsen bliver tæt knyttet til erhvervet," siger Pia E. Voss.