Alle nyheder

15. april 2019

Nyhed

Nyt direktiv skal mindske skrald i havet

Alle skibe skal fremover betale en skraldeafgift, når de lægger til i en europæisk havn. Den nye afgift skal forhindre at affald fra skibene ender i havet og sikre en mere fair og solidarisk betaling for affaldshåndteringen i havnene i EU.


Direktivet er vedtaget af EU's Ministerråd som led i en plastik-strategi. Direktivet har været under behandling siden januar 2018, men er nu endeligt vedtaget.

Danske Rederier hilser det nye direktiv velkommen og bakker op om EU's ambition om at beskytte havmiljøet.


”Det er et direktiv, som ser rigtig fornuftigt ud. De mere gennemsigtige afgifter vil sikre, at vi i løfter i flok, og alle bidrager til at der er gode faciliteter, når man skal af med sit affald i havnene”, siger Asbjørn Overgaard Christiansen, fungerende direktør hos Danske Rederier.

Direktivet vil betyde et nyt afgiftssystem, hvor alle skal betale det samme i en form for ’skraldeafgift’, når de kommer i havn. Afgiften skal betales uanset om skibet rent faktisk benytter sig af muligheden for at aflevere affald eller ej. Tidligere betalte skibene for den mængde affald de skulle af med, når de kom i havn.


Med den nye afgift skaber EU et incitament for operatørerne til at gøre brug af faciliteterne, når de anløber europæiske havne, da de skal betale det samme under alle omstændigheder.

Short Sea Shipping operatører, som hyppigt benytter de europæiske havne, vil dog få mulighed for at betale en lavere afgift.


I forbindelse med vedtagelsen af det nye direktiv ønsker EU også at sikre tilstrækkelige havnemodtagelsesfaciliteter, så skibe nemt og hurtigt kan komme af med deres skrald uanset hvilke havne de anløber.  

"MARPOL-konventionen, som gælder for skibe og MODU’s, gælder stadig. Men det nye direktiv vil gøre det lettere for rederne at overholde kravene i MARPOL, da det må forudses, at havnene så også skal sikre, at de er i stand til at modtage affaldet fra skibene ", siger Asbjørn Overgaard Christiansen.


Medlemsstaterne har to år til at indføre det nye direktiv.