Nyt initiativ skal fjerne bøvl på transportområdet

03.04.2017 Aktuelt

Virksomhedsforum for enklere regler igangsætter nu et særligt udvalgsarbejde, der skal se på mulighederne for forenkling af den offentlige regulering på transportområdet. Det gælder også søtransporten.

Regeringens Virksomhedsforum har udvalgt transport som et tema, og der vil således i de kommende måneder blive sat fokus på reguleringen af transportsektoren i Danmark.

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af DI, Dansk Erhverv, Landbrug og Fødevarer samt Rederiforeningen. Arbejdsgruppen suppleres af et projektteam af embedsmænd fra Erhvervsministeriet og Erhvervsstyrelsen.

Målsætningen er, at arbejdsgruppen skal fremkomme med forslag til, hvordan reguleringen af transportsektoren kan forenkles, så det blive nemmere at drive transportvirksomhed i Danmark.

 

”Med det særlige fokus på transportsektoren er der en unik mulighed for at fjernet de byrder, som rederierne møder i deres hverdag. Det gælder både rederispecifikke regler og procedurer samt al anden offentlig regulering som eksempelvis tilsyn,” udtaler transportpolitisk chef Peter Olsen.

 

Det er især de ’små sten i skoen’, der besværliggør forretningen, som skal frem i lyset i forbindelse med Virksomhedsforum.

 

”Vi opfordrer alle medlemmer til at kast et kritisk blik på deres daglige rutiner i forhold til at skulle opfylde love og regler. Er der selv mindre forhold, der kan forbedres eller gøres nemmere, vil det være rigtig godt at få det frem i lyset,” siger Peter Olsen.

 

Udvalgsarbejdet forventes afsluttet til oktober.

 

Fakta – Virksomhedsforum

Virksomhedsforum for enklere regler blev nedsat i foråret 2012 som et rådgivende organ for regeringens arbejde med at fjerne administrative byrder, upraktiske regler og andet offentligt ”bøvl” for erhvervslivet.

Virksomhedsforum har således til formål at identificere de områder, hvor virksomhederne oplever unødvendig omkostningsbebyrdende regulering og komme med konkrete forslag til forenklinger.

Rederiforeningen deltager i virksomhedsforum sammen med en række andre erhvervsorganisationer, fagforeninger og udvalgte virksomheder.

Læs mere på enklereregler.dk.

Tilmeld nyheder

Meld dig til 'Seneste nyt' og du får automatisk en meddelelse pr. mail, når der er nyt fra Danske Rederier.

Kontaktpersoner

  1. Peter Olsen
    Transportpolitisk chef, Danske Rederier
    Telefon:  +45 3348 9207
    Mobil:  +45 2936 8870