Alle nyheder

15. februar 2018

Nyhed

Nyt rutesystem klar til godkendelse

Danmark og Sverige er klar med et forslag til et nyt sejlrutesystem i Kattegat og Skagerrak. Systemet er på dagsordenen, når landene i den internationale søfartsorganisation IMO mødes i næste uge.

70.000 skibe passerer hvert år gennem Kattegat, hvoraf mange er store skibe til og fra Østersøen med stor dybgang. Samtidig transporteres der årligt over 150 mio. tons olie ud gennem Kattegat på store tankskibe. Denne trafik anses i særlig grad at have behov for et mere moderne skibsrutesystem for at mindske risikoen for ulykker og olieudslip, samt til beskyttelse af havmiljøet.

 

Søfartsstyrelsen i Danmark og Transportstyrelsen i Sverige har gennem en årrække arbejdet på at opdatere sejlrutesystemet gennem Kattegat. Det nuværende system blev etableret for mere end 40 år siden og trænger derfor til at blive fornyet så det passer bedre til de store skibe.

 

Det nye rutesystem omfatter bl.a. to anbefalede ruter mellem Hanstholm og Skagen, et trafiksepareringssystem ved Skagen, dybvandsrute med sideruter mellem Læsø og Anholt og øst for Grenå, samt en ny rute langs den svenske kyst. Det er vigtigt for sejladssikkerheden, mener man i Danske Rederier.

 

”Særligt for de store skibe vil de foreslåede nye sejlrutesystemer få en betydning for sejlladssikkerheden. Med de nye ruter vejledes og adskilles modgående skibstrafik bedre, end det er tilfældet i dag, og dermed bliver sejladsen mere forudsigelig,” siger Morten Glamsø, chefkonsulent i Danske Rederier.

 

Hvis IMO godkender de nye rutesystemer, kan det forventes at de vil blive etableret den 1. juli 2020.