Alle nyheder

20. oktober 2017

Nyhed

Øgede svenske afgifter skader samhandlen

Den svenske regering har en ambition om i højere grad at bruge havet til at transportere gods. Alligevel har den besluttet at indføre et nyt system for de afgifter, som opkræves ved anløb af svensk havn. Det gælder den såkaldte farledsafgift og lotsafgiften.

Samtidig med det nye system – hvor indførelsen blev udskudt fra 1. januar 2017 til 1. januar 2018 – så har man også hævet afgifterne markant. Således blev farledsafgiften i 2017 øget med 8 pct. og i 2018 med yderligere 9 pct. Lotsafgiften steg med 5 pct. i 2017 og stiger med yderligere 5 pct. fra årsskiftet. Alt i alt skal ændringerne skaffe yderligere cirka 100 mio. svenske kroner.

”Sjöfartsverkets økonomi er meget bekymrende, men jeg mener, at staten bør løse udfordringerne på anden vis via andre skatter end at belaste søfarten yderligere. Når afgifterne på søfarten øges, så mindskes handlen, og transporten flytter fra mere miljøvenlig og effektiv søfart til den allerede overbelastede infrastruktur i land,” siger Rikard Engstrøm, Managing Director i Svensk Sjöfart.

Danske Rederier er enige i Svensk Sjöfarts bekymringer og har bakket søsterorganisationen op, når den har arbejdet op imod det svenske, politiske system. For det er en udfordring, at man nu lægger yderligere skat på den type transport, som man både nationalt og på EU-niveau er enige om, at man gerne vil have mere af for at aflaste vejene.

”Den svenske regering har valgt en vej frem, som går stik imod mange politiske intentioner om at flytte gods fra de allerede godt fyldte, grå motorveje i land til de mere effektive blå motorveje til søs, hvor pladsen er rigelig. Jeg er også bekymret for de negative effekter på eksempelvis færgefarten, som den svenske beslutning kan få. Færgerne er en afgørende del af infrastrukturen mellem vores to lande, som – heldigvis – handler rigtig meget sammen. Det sætter man nu barrierer op for,” siger Jakob Ullegård, direktør i Danske Rederier.

Den svenske regering er netop nu ved at afslutte høringsfasen på ændringerne, og det er Svensk Sjöfarts håb, at de mange reaktioner vil få politikerne til at mindske eller som minimum udskyde de dramatiske stigninger.