Alle nyheder

09. november 2018

Nyhed

Øget samhandel mellem Afrika og EU kræver gode vilkår for skibsfarten

En konference i Europa-Parlamentet i denne uge sætter fokus på samarbejdet mellem Afrika og EU.

Afrika oplever en stor befolkningstilvækst, og fra EU's side sættes initiativer i søen for at understøtte afrikanske jobs og øge samhandlen mellem de to kontinenter. Her spiller skibsfarten en afgørende rolle for at facilitere handlen, og derfor skal skibsfarten tænkes ind i fremtidens handelsaftaler, mener Danske Rederier.

”Hvis min nabo har et problem, har jeg et problem. Hvis jeg hjælper min nabo, så hjælper jeg mig selv.”

Sådan sagde EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender, Frederica Mogherini, da hun onsdag talte ved konferencen Africa Week, der arrangeres af den socialdemokratiske gruppe i Europa-Parlamentet. Mogherini gjorde klart, at det er en prioritet for Europa-Kommissionen at styrke samarbejdet med de afrikanske lande – ikke mindst det økonomiske samarbejde. 

Kan man hjælpe Afrika med at udvikle sin økonomi og skabe arbejdspladser, vil det gavne europæiske interesser på lang sigt. Afrika er nemlig på vej til at blive et af verdens største markeder og i 2050 vil befolkningen stige fra 1,2 milliarder til 2,5 milliarder – hver fjerde person på jorden vil til den tid være afrikaner.

For at tage hånd om denne udvikling, bekendtgjorde Jean-Claude Juncker i september, at Europa-Kommissionen ønsker at lave en ny økonomisk partnerskabsaftale med Afrika, der – via øget samhandel og finansielle støtte – har til hensigt at skabe vækst og arbejdspladser. Samtidig er det ambitionen i fremtiden at lave et samlet frihandelsområde for de to kontinenter.

”Der er et stort potentiale i det afrikanske marked, og ser man på fremskrivningerne bliver det kun større i fremtiden. Derfor er det positivt, at EU er fremsynede og arbejder på at styrke handelssamarbejdet. Handelsaftaler har en positiv indvirkning på eksporten mellem lande, og det er godt for danske rederier,” udtaler Jacob K. Clasen, direktør i Danske Rederier.

På konferencens fjerde dag diskuterede afrikanske politikere og eksperter behovet for at udbygge den afrikanske infrastruktur til transport af varer. Fra flere sider blev det påpeget, at infrastrukturen ikke er tilstrækkeligt udbygget til at håndtere en stor vækst i varetransporten. Dermed risikerer man at gå glip af væksten, hvis ikke dette problem håndteres.

Det blev fremhævet, at maritim transport grundet de store afstande er den vigtigste transportform i denne sammenhæng. Skibe kan nemlig transportere store mængder af varer over lange afstande forholdsvist billigt. Derfor opfordredes der til, at den maritime transport bliver skrevet ind fremtidige aftaler imellem EU og Afrika, samt at den får bedre muligheder.

”Danske rederier er til stede i Afrika i dag i stort omfang og vil være det endnu mere i fremtiden. Det er dog en forudsætning for velfungerende transport mellem Afrika og EU, at der er gode vilkår og lige adgang for europæiske rederier på det afrikanske marked. Derfor er det vigtigt, at sådanne vilkår sikres i fremtidige handelsaftaler,” siger Jacob K. Clasen.