Alle nyheder

18. marts 2019

Nyhed

Prisen på vragcertifikater sættes kraftigt ned

Fremover vil prissætning på vragcertifikater være mere fair. Sådan lyder det fra Danske Rederier, som længe har arbejdet for en prisregulering på området.

Prisen på vragcertifikater bliver billigere. Den sættes nemlig ned fra 1250 kroner til 450 kroner.

Dermed kommer takterne på certifikatet fremover til at ligge tættere på de andre søretlige certifikater, som udstedes af Søfartsstyrelsen.  

Reguleringen af taksterne sker efter opfordring fra Danske Rederier.

”Vi har længe gjort opmærksom på, at prisen på vragcertifikatet var dyrere end de andre certifikater. Søfartsstyrelsens arbejde er det samme for alle certifikaterne. Derfor giver det god mening, at det koster det samme”, siger Henriette Ingvardsen, erhvervsjuridisk chef i Danske Rederier.  

Der er krav om ansvarsforsikring for vragfjernelse af alle danske skibe med en bruttotonnage på 20 og derover. Der er dog alene krav om, at det er skibe med en bruttotonnage på 300 og derover, som skal have et certifikat.

Den nye takst gælder med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2019.

”Det er med til at styrke det danske flags konkurrencedygtighed, at rederierne kan nedbringe unødvendige omkostninger. Det er positivt at se, at Søfartsstyrelsen er opmærksom på det”, siger Henriette Ingvardsen.

Tre andre takster bliver også reguleret med tilbagevirkende kraft. Det drejer sig om timeprisen på tilsyn med lodser, som fremover kommer til at koste 250 kroner, rykkergebyret vedrørende syn vil koste 94 kroner, og rykkergebyr vedrørende årsgift reduceres til 76 kroner.   

Se yderligere information på: https://www.soefartsstyrelsen.dk/Presse/Nyheder/Sider/Soefartsstyrelsen_saenker_gebyrer.aspx