Alle nyheder

04. oktober 2017

Nyhed

Protektionisme truer væksten i Afrika

Industrialisering, iværksætteri og sikring af de bedste rammer for vækst og beskæftigelse er på programmet ved ’International Economic Forum on Africa’, som OECD i dag er vært for. Afrikanske barrierer for adgang til markederne spænder dog ben for de gode intentioner, mener Danske Rederier.

OECD arrangementet rammer nemlig samtidig ned i en periode, hvor de afrikanske økonomier står i et vadested. Man har på den ene side en fod godt plantet i et ønske om bæredygtig udvikling, tiltrækning af investeringer og fokus på yderligere regional og global eksport.  På den anden side har man – i stigende grad – en fod plantet i en politisk udvikling med fokus på protektionisme og snævre nationale økonomiske interesser. 

Det ser man blandt andet i Ghana, hvor den nuværende regering er tæt på at indføre ny diskriminerende lovgivning, der har til formål at forfordele den nationale maritime sektor. Det er en ærgerlig udvikling, mener man i Danske Rederier.

”Liberalisering af den regionale og internationale handel kan bidrage betragteligt til vestafrikansk vækst, beskæftigelse og til at løfte befolkninger ud af fattigdom – og i det lys er det bekymrende, at man i Ghana netop nu arbejder på at gennemføre lovgivning, som vil besværliggøre jobskabelse, skade samhandlen med omverdenen og forhøje leveomkostningerne for det ghanesiske folk,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Skibsfarten er i dag Danmarks største eksporterhverv. Med over to tredjedele af eksporten uden for EU’s grænser er man i høj grad afhængig af international handel og åbne markeder.  Med over 10 pct. af den samlede eksport til det afrikanske kontinent er dansk søfart godt forankret i markederne syd for Sahara.  Det er derfor en udfordring for den danske skibsfart, at de afrikanske vækstøkonomier nu vælger at lukke omverdenen ude i handelssammenhæng, mener Danske Rederier.

”Der er ingen tvivl om, at der i disse dage burde sættes fokus på aktiviteter og instrumenter, der øger samhandel og selvbærende økonomisk vækst som for eksempel investeringer i infrastrukturen på de afrikanske markeder.  Dette besværliggøres desværre, i højere grad end tidligere af nogle af de afrikanske økonomiers valg af protektionisme som værktøj til at fremme nationale økonomiske interesser. Udviklingen i Ghana i dag er et yderligere bevis på en kedelig negativ protektionistisk spiral, som vi lige nu er vidne til på det afrikanske kontinent. Det er desværre ikke første gang denne problemstilling stikker sit hoved frem. Hvis  vi ikke  forsøger at stoppe den  udvikling, vil det heller ikke være den sidste,” siger Anne H. Steffensen.