Alle nyheder

10. juli 2017

Nyhed

Rammerne for skibsfartens klimastrategi på plads

FN’s søfartsorganisation, IMO, tog i sidste uge et vigtigt skridt i den rigtige retning for at lande en strategi for reduktion af CO2-udledningerne fra skibsfarten. Danske Rederier er glade for, at IMO rykker på klimaambitionerne.

Efter to ugers intensive forhandlinger enedes IMO på mødet i Miljøkomitéen, MEPC 71, i fredags om en syvpunktplan for den kommende klimastrategi for skibsfarten. Strategien skal sikre en CO2-neutral skibsfart.  

  

Skitsen for, hvilke elementer klimastrategien skal indeholde, er nu på plads. Der skal nu findes et fælles ambitionsniveau, samt en plan for, hvordan CO2-reduktionerne bliver realiseret. Derudover er behov for kapacitetsopbygning i udviklingslande, tydelig kommunikation af IMO’s klimaambitioner samt forskning og udvikling i fokus. IMO-landene var enige om, at innovation og alternative marine brændstoffer bliver afgørende for at opnå en CO2-neutral branche.

”Danske Rederier er glade for, at IMO med syvpunktplanen har banet vejen for de videre forhandlinger af klimastrategien for skibsfarten. For os er det afgørende, at strategien bliver ambitiøs, og at skibsfartsindustrien bidrager til Paris-aftalen på lige vilkår med andre sektorer. Derfor glæder det os, at der fortsat er et tydeligt momentum i IMO, hvor man trods klare uenigheder arbejder konstruktivt mod et fælles mål,” siger Maria Bruun Skipper, underdirektør i Danske Rederier.

Danske Rederier bidrog konkret til forhandlingerne med et videnskabeligt studie, som gav forskellige bud på, hvordan industrien kan reducere sine CO2-udledninger via operationelle, tekniske og økonomiske tiltag. Danmark og en række lande havde på forhånd indsendt studiet til IMO. Det blev taget godt imod af IMO-landene og blev anvendt som et referencepunkt i forhandlingerne af klimastrategien. Danske Rederier så dog gerne, at man var nået længere i målsætningen.

”Ideelt set havde vi gerne ønsket, at man på nuværende tidspunkt var nået længere med at fastsætte konkrete reduktionsmål. Men med rammerne for klimastrategien i hånden har vi nu et stærkt udgangspunkt for de videre forhandlinger. For Danske Rederier er det helt afgørende, at IMO overholder den fastlagte tidsplan, så den foreløbige klimastrategi vedtages i foråret 2018. Med den seneste udvikling in mente virker tidsplanen fortsat realistisk,” siger Maria Bruun Skipper.

Den foreløbige klimaplan skal vedtages på det næste møde i miljøkomitéen i foråret 2018, MEPC 72. Inden da mødes alle IMO-landene samt erhvervsrepræsentanter i to ekstraordinære arbejdsgrupper. Første spadestik tages i oktober, mens sidste omgang sker i april 2018 i ugen før MEPC 72. Den endelig klimastrategi skal vedtages i 2023.