Alle nyheder

09. april 2019

Nyhed

Rapport: Markant underfinansiering af maritim forskning

Få offentlige midler finder vej til den maritime forskning. Den kedelige virkelighed i dag er, at den maritime branche modtager langt færre offentlige forskningsmidler end de fleste øvrige sektorer f.eks. energi og life-science. Forskningen på det maritime område modtog i 2017 således blot 1,5 pct. af den samlede offentlige forskningsstøtte.

 

Det beløb er alt for lidt, mener Danske Rederier, der samtidigt frygter, at det kan få konsekvenser for branchen, hvis Regeringen ikke begynder at prioritere den maritime forskning.

 

”Vi har ambitiøse mål på både miljø- og klimaområdet, men vi mangler løsninger for at nå dem. Samtidig skal vi finde veje til at udnytte mulighederne i den øgede digitalisering af søfarten. Der er brug for forskning, hvis det skal lykkes”, siger Asbjørn Overgaard Christiansen, fungerende direktør i Danske Rederier. Han henviser eksempelvis til, at dansk søfart skal have nedbragt CO2 udledningen med 50 pct. senest i 2050, hvilket ikke kan ske med eksisterende teknologi.

 

Rapporten viser, at der i 2017 blev brugt 2.12 mia. kr. på maritim forskning og udvikling. Heraf var 1.87 mia. kr. investeringer fra virksomheder og private fonde i Det Blå Danmark, mens blot 254 mio. kr. kommer fra offentlige midler.

 

 ”Der er behov for en dedikeret og ambitiøs indsats herunder flere offentlige midler, hvis Danmark forsat skal være en af verdens førende søfartsnationer”, siger han, og peger på, at de udenlandske konkurrenter arbejder målrettet på at øge tempoet i den maritime forskning.

 

Eksempelvis springer det i øjnene, at norsk maritim forskning modtager dobbelt så mange penge i offentlig støtte, som dansk maritim forskning.

 

Rapporten viser ligeledes at den danske maritime forskning er af meget høj og international anerkendt kvalitet. Der er et godt samarbejde mellem virksomhederne og forskningsmiljøerne i hele landet, samt med internationale partnere.  

”Det er virkelig positivt, at de maritime forskningsmiljøer allerede har et stærkt samarbejde med erhvervslivet, som leverer store investeringer til forskningen, så der er bestemt noget væsentligt at bygge videre på. Men det betyder ikke, at staten helt kan overse den maritime sektor, når de offentlige midler prioriteres”, siger Asbjørn Overgaard Christiansen.

 

Dansk skibsfart er Danmarks største enkeltstående eksporterhverv, som årligt sejler godt 188 mia. kr. hjem til Danmark og er kernen i en maritim klynge, der giver beskæftigelse til godt 90.000 personer jævnt fordelt over hele landet.