Alle nyheder

29. september 2021

Nyhed

Rederier efterlyser mere konkrete planer

Der er mange gode takter i regeringens udspil ”Køreplan for et grønt Danmark”, men særligt i forhold til fangst og lagring af CO2 og Power to X savner rederierne mere konkrete planer.

Det haster, hvis regeringen skal nå sit ambitiøse mål om, at de beslutninger, der skal skære 70 procent af vores udledninger, skal være truffet senest i 2025.

 

Derfor havde man i Danske Rederier håbet, at klima- energi-, og forsyningsminister Dan Jørgensen havde brugt chancen på onsdagens pressemøde til at løfte sløret for de strategier, der skal bane vejen for Power to X (PtX) og fangst og lagring af CO2 (CCS) i den danske undergrund

 

”Det er i den grad vigtigt for dansk erhvervsliv – og ikke mindst dansk skibsfart – at der sættes en retning for en fortsat grøn omstilling af samfundet. Men, vi har travlt, hvis vi skal nå vores ambitiøse mål, og derfor havde jeg håbet på langt mere konkrete handlingsplaner fra regeringen i forhold til bl.a. lagring og transport af CO2 og Power to X,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

 

Det kræver nemlig specialbyggede skibe at fragte CO2, og energiselskaberne har samtidig brug for klare processer, der kan lede til licenser til lagring og økonomisk rentabel CO2-fangst.

 

”Regeringen ser rigtigt, når de konstaterer, at anlæg til fangst og lagring af CO2 tager flere år at etablere. Det samme gør sig gældende på transportsiden. Og netop derfor har vi brug for at se konkret handling, så rederierne kan komme i gang med at bygge de nødvendige skibe. Hvis vi skal opfylde regeringens eget 2025 delmål, skal vi til at ud over stepperne,” siger Anne H. Steffensen.

 

Også mange positive takter

 I regeringens ”Køreplan for et grønt Danmark” er der lagt op til etableringen af en pulje til driftsstøtte af indenrigsfartøjer med PtX-brændstoffer, og at regeringen i 2023 kommer med et udspil om grønne brændstoffer i søfarten. Begge dele er meget positive tiltag, mener Danske Rederier.

 

”Vi er allerede godt i gang med den grønne omstilling af søfarten, og her spiller fremtidens grønne brændstoffer en altafgørende rolle. Det kræver forskning, udvikling og tests i stor skala, og der ser vi frem til at fortsætte vores tætte samarbejde med regeringen,” siger Anne H. Steffensen.

 

 

Fakta:

  • Danske Rederier vil være klimaneutrale uden brug af kompensation i 2050.

  • Danmark leder i samarbejde med Norge, USA, ”Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping” og ”Global Maritime Forum”  ”Zero-Emission Shipping Mission,” der arbejder for at gøre skibsfarten CO2-neutral.