Alle nyheder

27. juni 2019

Nyhed

Rederier nedsætter svovludslippet med rensningsanlæg

Med sit 183,2 meter lange skrog fylder Torm Laura godt op på værftet FAYARD på Fyn. Til daglig fragter skibet alt fra olie til kemikalier på de syv verdenshave, men i de sidste to uger har skibet ligget på værft i Munkebo for at få installeret en scrubber, der skal gøre skibet klar til at leve op til de strengere svovlregler, der træder i kraft 1. januar 2020.


”Scrubbere er en effektiv løsning, som vi har valgt at investere i til ca. halvdelen af vores skibe,” siger Jesper S. Jensen, teknisk direktør hos Torm, der har taget initiativ til dagens besøg.

Fra 1.januar 2020 må skibene ikke udlede mere end 0.50 procent svovl mod den gældende grænse på 3.50 procent. Det betyder, at rederierne har to muligheder. De kan enten vælge at købe en dyrere lavsvovlsolie, eller de kan vælge, at deres skibe skal fortsætte med at sejle på de gængse brændstoffer og lade en scrubber rense udstødningsrøgen.

”Vi har forberedt os på, hvordan vi skal overholde den kommende globale svovlgrænse i 2020 igennem flere år, og for os at se er scrubbere en fordelagtig og ikke mindst miljørigtig måde at overholde de kommende regler på, siger Jesper S. Jensen, teknisk direktør hos Torm.

TORM Laura er langt fra det eneste skib, som har fået installeret gasrensningsanlægget.


Ved udgangen af 2019 forventes det, ifølge klasseselskabet DNV GL at 2.950 skibe vil have installeret scrubbere eller være på venteliste til at få det. I 2023 forventes det at tallet vil være steget til 3500.

Hos Danske Rederier, som de sidste tre år har haft omstillingen til den globale svovlgrænse som et prioriteret fokusområde, glæder man sig over, at medlemmerne er ved at være klar til de nye regler.   

”Det er et stort indsatsområde for dansk skibsfart at mindske luftforureningen fra vores skibe. Derfor har vores medlemmer i mange år har investeret enorme ressourcer på at være klar til at efterleve svovlgrænsen, der træder i kraft i 2020”, siger Asbjørn Overgaard Christiansen, fungerende direktør hos Danske Rederier.

FAKTA:

  • TORM Laura er 183,2 m. langt og vejer knap 30.000 ton. Tankene ombord kan rumme knap 54.000 kubikmeter, svarende til benzin til knap en million biler.
  • Svovludledningen er ikke bare sundhedsskadeligt, men det påvirker også klimaet. Partiklerne øger blandt andet afsmeltningen, da luftbårne partikler lægger sig som et sort tæppe oven på havis og det får isen til at smelte.
  • Ifølge tal fra klasseselskabet DNV GL vil 2950 skibe have installeret scrubbere eller være på venteliste til at få det ved udgangen af 2019. I slutningen af 2020 ventes det tal at være vokset til 3500.