Alle nyheder

18. september 2016

Nyhed

Rederiforeningen støtter forbud mod tung olie i Arktis

Danmarks Rederiforening støtter et forbud mod at sejle på tung olie i Arktis af hensyn til miljøet. Forbuddet skal ske ved international regulering i FN’s søfartsorganisation, IMO.

Den såkaldte Polarkode, som træder i kraft den 1. januar 2017, skal øge sikkerheden ved sejlads i Arktis. Det nye regelsæt indeholder bl.a. en anbefaling om, at rederier undlader at sejle på tung olie i Arktis. Tung olie, også kaldet heavy fuel, er det traditionelle brændstof til skibe, men brændstoffet skaber sorte partikler, som er med til at øge afsmeltningen af isen i Arktis.

 

Anbefalingen om at droppe den tunge olie i Arktis bør følges op af et forbud, mener Danmarks Rederiforening. Det vil nemlig være meget vanskeligt for rederier at følge anbefalingen om sejle på den mere miljøvenlige marinediesel, da det vil betyde en merudgift på ca. 30.000 kr. pr. døgn. Så for at sikre en ønskede miljøgevinst, bør anbefalingen gøres til et internationalt krav, som omfatter alle skibe.

 

”Vi støtter et forbud mod at sejle på tung olie i arktiske farvande. Men forbuddet skal vedtages i FN’s søfartsorganisation, IMO, så det kommer til at gælde for alle skibe uanset flag. Så sikrer vi den ønskede miljøgevinst, og samtidig undgår vi konkurrenceforvridning,” siger chefkonsulent Jesper Stubkjær fra Danmarks Rederiforening.

 

Når skibets motor afbrænder tung olie i arktiske egne, dannes der sorte partikler, som farver polarisen mørk. Og når isen bliver mørk, optager den mere af solens varme, hvilket øger afsmeltningen af isen. De sorte par­tikler medvirker derfor til global opvarmning og til, at havene stiger. Ved at skifte til renere brændstof, udledes der færre sorte partikler.

 

Et forbud mod anvendelse af tung olie vil desuden medføre, at der er mindre tung olie om bord på skibene i det arktiske område. I tilfælde af et skibsforlis, vil risikoen for at få tung olie ud i det sårbare miljø derfor være mindre.