Alle nyheder

04. januar 2021

Nyhed

Rederirundspørge: Kunderne vil have grøn skibsfart

Danske Rederier har spurgt en række CEO’er fra rederierne om tendenser, udfordringer og muligheder for det kommende år. Ni ud af ti peger på, at kunderne i højere grad efterspørger et lavere CO2-aftryk.

Det er ikke længere kun prisen og hastigheden for en transportopgave, der er vigtig for de virksomheder, der skal have fragtet varer til søs. I dag oplever rederierne i højere grad, at kunderne efterspørger et lavt CO2-aftryk, når en vare skal fragtes.

I en ny rundspørge til en lang række af rederiernes CEO’er svarer 93 procent af de adspurgte, at kunderne kræver et reduceret CO2-aftryk på transporten. 54 procent svarer, at det efterspørges i nogen eller i høj grad, mens kun syv procent svarer, at det ikke er relevant for kunderne.

”Det er en klar tendens, at CO2-reduktioner i stigende grad bliver et krav, hvis man vil have opgaver og tilfredse kunder,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier.

Driver udviklingen

Klima indgår i langt højere grad i rederiernes dialog med kunderne, og man kan risikere at blive valgt fra, hvis man ikke tager klimaindsatsen alvorligt. Otte ud af ti CEO’er svarer desuden, at kundernes efterspørgsel efter grøn transport er med til at drive udviklingen af en grønnere skibsfart.

”Vi ser det som en positiv tendens, at klimaspørgsmålet er blevet et konkurrenceparameter. Med kundernes voksende appetit på CO2-reduktioner bliver klimabevidstheden spredt ud i værdikæden. Det bliver dermed en vigtig faktor i omstillingen frem mod den CO2-neutrale skibsfart,” siger Anne H. Steffensen.

Handelskrig giver hovedbrud

Når redericheferne skal svare på, hvad der har størst negativ indflydelse for forretningen i øjeblikket falder de fleste svar ikke overraskende på coronakrisen. Samtlige adspurgte svarer, at coronakrisen påvirker negativt eller meget negativt.

Men der er også stor enighed om, at ubalance og konflikt i relationerne mellem Kina, USA og EU påvirker negativt.

68 procent peger på handelskrigen mellem Kina, USA og/eller EU som værende negativ, 68 procent peger på et indad skuende USA som negativt, og 68 procent svarer ligeledes, at når Kina ikke agerer efter markedsprincipperne, påvirker det også negativt.

”Vi har oplevet en længere periode, hvor Kina og USA og til dels også EU har haft meget svært ved at enes om handelspolitikken. Det giver usikkerhed i verdenshandelen, og usikkerhed er ikke noget, der gavner rederierne. Om en ny præsident i USA for alvor vil bløde op for handelsrelationerne, er for tidlig at spå om, men det vil kunne få en reel positiv indflydelse på verdenshandlen” siger Anne H. Steffensen.

Kvinder i fokus

I begyndelsen af 2020 lancerede Danske Rederier ’Charter for flere kvinder i shipping’, som rederierne kunne tilslutte med ønsket om at gøre en indsats for at ændre den skæve kønsfordeling i shipping.

Efterfølgende er en handlingsplan blevet præsenteret, og mange rederier har i løbet af året lavet tiltag, der skal understøtte en bedre ligestilling.

75 procent har svaret, at de har ændret rekrutteringsproces for at tiltrække flere kvinder.

Mere end halvdelen har ryddet ud i mandsdomineret sprogbrug, og halvdelen har lavet klare procedurer for, hvordan alle medarbejdere kan klage.

”Diversitet er nøgleordet, og i vores branche er det kvinder, vi mangler. Vi er derfor glade for opbakningen til indsatsen for flere kvinder i shipping. Vi har brug for kvinderne, når vi skal tiltrække nok kvalificeret arbejdskraft, og de bidrager til at skabe den mangfoldighed i kompetencer og tilgang, som rederierne har brug for,” siger Anne H. Steffensen.

Du kan læse rapporten "CEO Panel 2020 - Rederichefer: Kunderne vil have grøn skibsfart" her.

FAKTA:

Danske Rederiers CEO-panel

  • To gange om året spørger Danske Rederier et fast udsnit af medlemmernes CEO’er om deres syn på tingenes tilstand i dansk shipping.
  • Denne gang har 28 ud af de 35 topchefer, vi spurgte, svaret på spørgsmålene. 
  • Rundspørgen er foretaget af Danske Rederier i slutningen af november og starten af december 2020 og gennemgår temaer som CO2, kvinder i shipping, forventninger til flådestørrelse og meget mere.