Alle nyheder

07. september 2017

Nyhed

Regeringen til kamp mod kommunalt opgavetyveri

Regeringen vil sætte ind mod såkaldt offentligt opgavetyveri med klarere regler for offentlige erhvervsaktiviteter samt styrket håndhævelse og bedre klagemuligheder. Der er mange gode takter i regeringens udspil, mener Danske Rederier.

Tre af regeringens ministre præsenterer i dag regeringens udspil: ”Fair og lige konkurrence”. Udspillet skal sikre en mere lige konkurrence mellem private virksomheder og offentlige aktører, understreger innovationsminister Sophie Løhde, økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll og erhvervsminister Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse.

Det skal sætte en stopper for det såkaldte offentlige opgavetyveri, hvor kommuner og offentlige aktører tager opgaver fra private virksomheder.

”Det er virksomhederne, der skal drive erhvervsvirksomhed i Danmark – ikke det offentlige. Det er virksomhederne, som i sidste ende finansierer den offentlige sektor, og virksomhederne kan derfor ikke være tjent med at blive udkonkurreret af det offentlige på et unfair grundlag,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Samme toner lyder fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll.

”Private virksomheder skal have de bedst mulige vilkår for vækst, og det har de ikke, når stat, regioner og kommuner med skattekroner i ryggen udkonkurrerer dem. Den unfair konkurrence skal vi stoppe,” siger han.

Tre indsatser skal sikre fair og lige konkurrence

Regeringen vil sikre fair og lige konkurrence gennem tre nye indsatsområder. For det første skal der være klarere regler for, og en begrænsning af, offentlige erhvervsaktiviteter. For det andet skal prisen sættes mere retfærdigt på offentlige ydelser og der skal sikres lige vilkår. Endeligt ønsker regeringen bedre klagemuligheder og styrket håndhævelse, når kommunerne går for vidt. Derfor vil regeringen både lave én tværgående klageenhed og tilføre flere ressourcer til at behandle sager om opgavetyveri.


Udspillet vækker anerkendelse hos Danske Rederier, som ser frem til, at indsatsen mod offentligt opgavetyveri tænkes ind i kommende tiltag fra regeringen. Det gælder eksempelvis den kommende havnelov, hvor der skal sættes klare grænser for den offentlige aktivitet.

”Det er fornuftigt, at regeringen både ønsker tydeligere regler og større begrænsning af offentlig erhvervsaktivitet. I Det Blå Danmark oplever både skibsmæglere, havnevirksomheder og rederier, at der er brug for en indsats mod opgavetyveri på f.eks. havneområdet, herunder også flere ressourcer til at håndhæve reglerne. Vi ser frem til, at regeringen og transportminister Ole Birk Olesen overfører de fine takter fra dagens udspil til efterårets arbejde med en revision af havneloven,” siger Peter Olsen, transportpolitisk chef i Danske Rederier.

Udspillet kan læses i sin helhed her.